Termíny MZ 2018 - jarní období

Termíny maturitní zkoušky 2018 - jaro

Jarní zkušební období

Akce Datum
Termín zveřejnění školního seznamu literárních děl 30. září 2017
Podání přihlášky řediteli 1. prosinec 2017
Ukončení klasifikace 6. dubna 2018 
Pedagogická rada  9. dubna 2018
Vydání vysvědčení  30. dubna 2018
Zadaní praktické části MZ 3. duben 2018
Realizace praktické MZ 3. duben 2018
30. dubna 2018
Písemná práce z ČLJ 11. dubna 2018
Instalace maturitních prací 7. května 2018
Obhajoby praktické části MZ  9.,10. května 2018
 11. května 2018
Předání seznamu vybraných literárních děl 29. března 2018
Prezentace maturitních prací veřejnosti  
Didaktické testy a písemné práce společné části 2. května 2018
7. května 2018
Studijní volno žáků 14. května 2018
15. května 2018
16. května 2018
17. května 2018
18. května 2018
Ústní část MZ 21. května 2018
22. května 2018
23.,24. května 2018
Slavnostní vyřazení absolventů  .června 2018