• Informace pro rodiče a žáky
 • Vnitřní řády školy
 • Výroční zprávy
 • Projekty školy
 • Fotogalerie
 • Video
 • Přijímací řízení

  Přijímací řízení se v souladu s § 59 až § 62 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, koná dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.
  Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve střední škole je správním řízením, které se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

  A) V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 ředitelka školy rozhodla (Rozhodnutí.pdf 187 kB) o konání talentové zkoušky v oborech:

       82-41-M/01      Užitá malba
       82-41-M/04      Průmyslový design
       82-41-M/13      Výtvarné zpracování skla a světelných objektů
       82-51-L/13       Uměleckořemeslné zpracování skla   
   

   
   

  Oborů vzdělání s talentovou zkouškou se netýká pilotní ověřování přijímacího řízení s jednotnými testy z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace.

   

   
   
  První kolo talentových zkoušek je stanoveno v
                                   1. termínu na úterý     5. ledna 2016
                                   2. termínu na středu    6. ledna 2016
   
  Druhé kolo talentových zkoušek je stanoveno
                                   na úterý 16. února 2016
                                   rozhodnutí (pdf 189 kB)
   
  Třetí  kolo talentových zkoušek je stanoveno
                                   na pondělí 25. dubna 2016
                                   rozhodnutí (pdf 186 kB)
   
  Čtvrté  kolo talentových zkoušek je stanoveno
                                   na čtvrtek 16. června 2016
                                   rozhodnutí (pdf 187 kB)
   
  Páté kolo talentových zkoušek je stanoveno
                                   na pátek 26. srpna 2016
                                   rozhodnutí (pdf 186 kB)
   
   
  Stanovená jednotná kritéria                                   zde
  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů             zde

   

  Uzávěrka přihlášek:

  • talentové zkoušky 1. kolo      30. 11. 2015
  • talentové zkoušky 2. kolo      05. 02. 2016
  • talentové zkoušky 3. kolo      14. 04. 2016
  • talentové zkoušky 4. kolo      06. 06. 2016
  • talentové zkoušky 5. kolo      15. 08. 2016

   

  B) V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 ředitelka školy rozhodla (Rozhodnutí.pdf 186 kB) o nekonání přijímací zkoušky v oboru:

       28-58-H/01      Sklář - výrobce a zušlěchťovatel skla
   
   
  První kolo přijímacího řízení je stanoveno na
                                   pondělí       25. dubna 2016
   
  Druhé kolo přijímacího řízení je stanoveno na
                                   čtvrtek       16. června 2016
   
  Třetí kolo přijímacího řízení je stanoveno na
                                   pátek         26. srpna 2016
                                   rozhodnutí (pdf 184 kB)
   
  Čtvrté kolo přijímacího řízení je stanoveno na
                                   čtvrtek       29. září 2016
                                   rozhodnutí (pdf 184 kB)

   

  Uzávěrka přihlášek:

  • 1. kolo                                   15. 03. 2016
  • 2. kolo                                   06. 06. 2016
  • 3. kolo                                   15. 08. 2016
  • 4. kolo                                   20. 09. 2016

   

   
  Formuláře (zdroj www.msmt.cz):
  Přihláška ke studiu (.xlsx 27 kB) ve střední škole (forma vzdělávání - denní)
  Přihláška ke studiu (.xlsx 25 kB) do oboru s talentovou zkouškou
   
   
   
  Kdo může na naší škole studovat?
  Na SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí může studovat každý, kdo má rád tvořivou práci a disponuje výtvarným talentem, každý, kdo rád rozvíjí svou fantazii a chce přetvářet takový materiál, jakým je sklo. Proto považujeme za hlavní předpoklad studia na naší škole tvůrčí přístup k materiálu.
   
  Co lze na naší škole studovat?
  Naše škola zájemcům o studium ve školním roce 2015/2016 nabízí tyto obory vzdělávání.
   
  Jak nejlépe zvládnout talentové zkoušky a pohovor?
  Dobrým krokem k úspěšnému zvládnutí talentových zkoušek je absolvování ZUŠ nebo výtvarných kroužků. Možností je však také absolvování přípravného kurzu k talentovým zkouškám, který probíhá na naší škole vždy od září do prosince, nebo konzultace u našich učitelů výtvarné přípravy.
   
  Jediná překážka na naší škole?
  Překážku ve studiu představují onemocnění jako např. astma, atopický ekzém, kožní alergie, epilepsie, která jsou překážkou ve zdravotní způsobilosti.
   
  Na kterých vysokých školách studují naši absolventi?
  • AVU Praha
  • VŠUP Praha
  • FAVU Brno
  • IpUS Ostrava
  • FUUD Ústí nad Labem
  • UTB Zlín
  • VŠCHT Praha
  • VŠVU Bratislava
  • Pedagogické (i filozofické) fakulty v celé ČR
  • Vysoké školy uměleckého zaměření v zahraničí (UK Bratislava)
  • Vyšší odborné školy uměleckého zaměření
  Uplatnění nacházejí
  • ateliérové hutě, sklářské firmy, uměleckořemeslné zpracování skla, v Moravských sklárnách Květná s.r.o.

   


  Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí
  Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí
  Telefon: 571 621 466, E-mail:
  kancelar@sklarskaskola.cz