Přijímací řízení

Přijímací řízení se v souladu s § 59 až § 62 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, koná dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.
Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve střední škole je správním řízením, které se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

A) V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 ředitelka školy rozhodla (Rozhodnutí.pdf 187 kB) o konání talentové zkoušky v oborech:

     82-41-M/01      Užitá malba
     82-41-M/04      Průmyslový design
     82-41-M/13      Výtvarné zpracování skla a světelných objektů
     82-51-L/13       Uměleckořemeslné zpracování skla   
 

 
 

Oborů vzdělání s talentovou zkouškou se netýká pilotní ověřování přijímacího řízení s jednotnými testy z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace.

 

 
 
První kolo talentových zkoušek je stanoveno v
                                 1. termínu na úterý     5. ledna 2016
                                 2. termínu na středu    6. ledna 2016
 
Druhé kolo talentových zkoušek je stanoveno
                                 na úterý 16. února 2016
                                 rozhodnutí (pdf 189 kB)
 
Třetí  kolo talentových zkoušek je stanoveno
                                 na pondělí 25. dubna 2016
                                 rozhodnutí (pdf 186 kB)
 
Čtvrté  kolo talentových zkoušek je stanoveno
                                 na čtvrtek 16. června 2016
                                 rozhodnutí (pdf 187 kB)
 
 
Stanovená jednotná kritéria                                   zde
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů             zde

 

Uzávěrka přihlášek:

 • talentové zkoušky 1. kolo      30. 11. 2015
 • talentové zkoušky 2. kolo      05. 02. 2016
 • talentové zkoušky 3. kolo      14. 04. 2016
 • talentové zkoušky 4. kolo      06. 06. 2016

 

B) V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 ředitelka školy rozhodla (Rozhodnutí.pdf 186 kB) o nekonání přijímací zkoušky v oboru:

     28-58-H/01      Sklář - výrobce a zušlěchťovatel skla
 
 
První kolo přijímacího řízení je stanoveno na
                                 pondělí       25. dubna 2016

 

Uzávěrka přihlášek:

 • 1. kolo                                   15. 03. 2016

 

 
Formuláře (zdroj www.msmt.cz):
Přihláška ke studiu (.xlsx 27 kB) ve střední škole (forma vzdělávání - denní)
Přihláška ke studiu (.xlsx 25 kB) do oboru s talentovou zkouškou
 
 
 
Kdo může na naší škole studovat?
Na SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí může studovat každý, kdo má rád tvořivou práci a disponuje výtvarným talentem, každý, kdo rád rozvíjí svou fantazii a chce přetvářet takový materiál, jakým je sklo. Proto považujeme za hlavní předpoklad studia na naší škole tvůrčí přístup k materiálu.
 
Co lze na naší škole studovat?
Naše škola zájemcům o studium ve školním roce 2015/2016 nabízí tyto obory vzdělávání.
 
Jak nejlépe zvládnout talentové zkoušky a pohovor?
Dobrým krokem k úspěšnému zvládnutí talentových zkoušek je absolvování ZUŠ nebo výtvarných kroužků. Možností je však také absolvování přípravného kurzu k talentovým zkouškám, který probíhá na naší škole vždy od září do prosince, nebo konzultace u našich učitelů výtvarné přípravy.
 
Jediná překážka na naší škole?
Překážku ve studiu představují onemocnění jako např. astma, atopický ekzém, kožní alergie, epilepsie, která jsou překážkou ve zdravotní způsobilosti.
 
Na kterých vysokých školách studují naši absolventi?
 • AVU Praha
 • VŠUP Praha
 • FAVU Brno
 • IpUS Ostrava
 • FUUD Ústí nad Labem
 • UTB Zlín
 • VŠCHT Praha
 • VŠVU Bratislava
 • Pedagogické (i filozofické) fakulty v celé ČR
 • Vysoké školy uměleckého zaměření v zahraničí (UK Bratislava)
 • Vyšší odborné školy uměleckého zaměření
Uplatnění nacházejí
 • ateliérové hutě, sklářské firmy, uměleckořemeslné zpracování skla, v Moravských sklárnách Květná s.r.o.

 


Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí
Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí
Telefon: 571 621 466, E-mail:
kancelar@sklarskaskola.cz