Pedagogický sbor

Jméno:
(podtržení = odkaz na e-mail)
Vyučovaný předmět:
Mgr. Bilová Jana dějiny výtvarné kultury, písmo, tvaroznalství
Mgr. Blinková Kateřina český jazyk a literatura, občanská nauka, knihovnice
Mgr. Budayová Dana český jazyk a literatura, občanská nauka, výchovné poradenství
MgA. Divín Josef navrhování, výtvarná příprava
Dorňák Jiří, ak. sochař navrhování, počítačová grafika
BcA.Galia Ondřej odborný výcvik - broušení, speciální technologie, počítačová grafika, multimediální technologie
Bc. Hofmannová Kateřina učitel praktického vyučování - užitá malba, technologie
Ing. Hrdina Josef technologie - průmyslový design
MgA. Janušová Viera výtvarná příprava, učitel praktického vyučování - průmyslový design, písmo, technologie
Mgr. Kolčeva Krasimira anglický jazyk 
PhDr. Kořenková Dana tělesná výchova, ekonomika, občanská nauka
Ing. Kuběnová Jarmila

informační a komunikační technologie, ekonomika

MgA. Liebelová Gabriela výtvarná příprava, písmo
MgA. Mazáč Petr učitel praktického vyučování - průmyslový design, výtvarná příprava
Mazánková Lea asistent pedagoga
Mgr. Mikulenková Jana anglický jazyk
Michal Pavlík odborný výcvik, praktická cvičení - hutní tvarování
Mgr. Pivovarčík Jiří něměcký jazyk, projektové vyučování
Mgr. Riemerová Markéta chemie, laboratorně technická cvičení
Ing. Roška Radim technologie, speciální technologie
Ruszová Alena učitel praktického vyučování - broušení a rytí
MgA. Skácel Vojtěch

výtvarná příprava, konstrukce

MgA. Jitka Skočková výtvarná příprava, navrhování, figurální kreslení, písmo
MgA. Strnadel Ondřej učitel praktické vyučování - hutní tvarování, navrhování, speciální technologie
MgA. Šimurda Jaromír figurální kreslení
Mgr. Šošolíková Jana matematika, ekologie, fyzika, technické kreslení, odborné kreslení, občanská nauka, písmo
Ing. Jiří Tesař technologie
Volfová Daniela odborný výcvik - umělecké vitráže, malba skla, praktická cvičení - užitá malba, speciální technologie