Přijímací řízení

Obsah a forma přijímacího řízení

Obory pro získání středního vzdělání s výučním listem

28-58-H/01 Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla

zaměření

  • sklář
  • brusič skla
  • malíř skla a keramiky
Maximální počet přijímaných žáků: 15
Počet volných míst pro 1. kolo: 10

 

Přijímací zkoušky do oboru 28-58-H/01 Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla se NEKONAJÍ.