Moderní design – Česko-Slovensko-Bulharsko

Moderní design – Česko-Slovensko-Bulharsko

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí navázala nové strategické partnerství ve výtvarné a uměleckořemeslné oblasti, a to v rámci projektu s názvem „Moderní design – Česko-Slovensko-Bulharsko (č. projektu 2016-1-CZ01-KA202-024026), který byl podpořen z prostředků Evropské unie v rámci programu Erasmus+.

Projekt je založen na spolupráci a výměně zkušeností Stredné umeleckoprůmyslové školy Trenčín a dvou UNESCO institucí Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí a Darjaven Kulturen Institut „Kulturen Centar „Dvoreca“, Balchik.

Projekt se zaměřuje na výměnu zkušeností z oblasti průmyslového designu a designu exteriéru a interiéru a jejich vzájemného propojení za využití nejnovější moderní technologie.

Cílem tohoto projektu je zkvalitnit a rozšířit odborné vzdělávání a vytvořit nové vzory využitelné v průmyslovém designu. Dojde ke zvýšení kvalifikace odborných pedagogů a zlepšení výchozích podmínek studentů zapojených škol pro studium na vysoké škole a jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Realizace projektu:

1. 10. 2016 – 30. 6. 2018

FOTOGALERIE