Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků, vice ZDEVýstava KLENOTY v muzeu Kroměřížska potrvá do 18. 6. 2023, více k výstavě ZDE.Nová školní prodejna skla zahájila provoz !

VYHODNOCENÍ 2017

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY A OSVĚTY STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLY SKLÁŘSKÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/18

Co se podařilo zrealizovat v tomto roce:

 • Nové webové stránky školy jsou doplněny informací o činnosti školy na poli EVVO.
 • Koši a taškami na tříděný odpad byla dovybavena učebna environmentální výchovy, další učebny a ateliéry.
 • Proběhla revitalizace zeleně v učebně EVVO.
 • V roce 2016 byly nainstalovány na chodby školy koše na tříděný odpad a v roce 2018 byl doplněn koš na kovy.
 • Probíhá třídění plastu, papíru, nápojových kartonů, kovů a skla. Vynášení obstarávají žáci prvních ročníků.
 • Žáci byli v měsíci září proškoleni o správném třídění odpadu, šetření elektrickou energií, správném větrání a šetření teplem. 
 • V říjnu proběhla návštěva Ekocentra Valašské Meziříčí – přednáška Odpady a obaly.
 • Žáci prvních ročníků se seznámili s městem, ve kterém studují, výstavními prostory – navštívili kromě zámku Kinských galerie v zámku Žerotínů – MaGC, Kapli a Sýpku.
 • V rámci udržitelného rozvoje se žáci seznámili s řemeslem živým více než 100 let v Gobelínové manufaktuře.
 • S tradicemi regionu, které také dosud žijí, se žáci setkali na exkurzi ve firmě TON v Bystřici pod Hostýnem a jejím muzeu.
 • Na vánočním Jarmarku si žáci vytvořili dárky z recyklovatelného a zbytkového materiálu.
 • Na Designweeku ve Zlíně se žáci přesvědčili o tom, že designové výrobky lze tvořit i z recyklovaných materiálů.
 • Žáci zjistili, jakým způsobem se připravuje a distribuuje pitná voda v Úpravně vody Jarcová.
 • V zařízení třídící linky areálu Technických služeb Vsetín žáci viděli, co se děje s odpady a obaly před dalším zpracováním nebo likvidací.
 • Dne Země  se žáci zúčastnili v zámeckém parku Kinských.
 • V rámci plenéru se žáci seznámili s tradičními dřevěnými stavbami architekta Dušana Jurkoviče, dále s historickou architekturou kraje a zvyky na Valašsku ve Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.
 • Opačný proces -  seznámení veřejnosti se školou, výrobky žáků, sklářskými postupy proběhl na akci Muzejní noc.
 • V okolí školy plánovaná Skleněná stezka z prací žáků schopných instalace v exteriéru, bude realizována poté, co dojde k oplocení pozemku školy.
 • Také řešení okolí školy – obohacení zahradními prvky, bude úkolem na příští rok. Momentálně dochází k ekologičtější sečbě travnatých porostů – tzv. výseková sečba, šetrnější k životnímu prostředí.
 • Pro rozšíření vědomostí pedagogů je odebírán časopis pro moderní výuku „Dnešní svět“.
 • V plánu EVVO bylo také zahrnuto další vzdělávání koordinátora. Zúčastnil se školení ve školícím centru EKOKOMu na Vsetíně.
 • Dále proběhla registrace na webových stránkách Tonda-obal, aktivní zisk kreditů, za které byly pořízeny pomůcky z recyklovaného materiálu do výuky ekologie.

Dne 8. 6. 2018 zpracovala Markéta Vozáková, koordinátor EVVO.