Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků, vice ZDEVýstava KLENOTY v muzeu Kroměřížska potrvá do 18. 6. 2023, více k výstavě ZDE.Nová školní prodejna skla zahájila provoz !

Termíny MZ 2023 - jarní období

Termíny maturitní zkoušky 2023 - jaro

Akce Datum
Termín zveřejnění školního seznamu literárních děl 30. září 2022
Podání přihlášky řediteli 1. prosinec 2022
Ukončení klasifikace za 2. pololetí 13. dubna 2023
Pedagogická rada 14. dubna 2023
Vydání vysvědčení 28. dubna 2023
Zadaní praktické části MZ 1. dubna 2023
Realizace praktické MZ od 1. dubna 2023
do 28. dubna 2023
Písemné práce profilové části MZ (ČJL a AJ)

18. dubna 2023 - ČJL

19. dubna 2023 - AJ

Instalace maturitních prací 9. května 2023
Prezentace praktické části MZ 10. - 11. května 2023
Předání seznamu vybraných literárních děl 31. března 2023
Prezentace maturitních prací veřejnosti  
Didaktické testy 2.-4. května 2023
Studijní volno žáků od 15. května 2023
do 19. května 2023
Ústní část MZ od 22. května 2023
do 26. května 2023
Slavnostní vyřazení absolventů 22. června 2023