Termíny MZ 2019 - jarní období

Termíny maturitní zkoušky 2019 - jaro

Jarní zkušební období

Akce Datum
Termín zveřejnění školního seznamu literárních děl 30. září 2018
Podání přihlášky řediteli 1. prosinec 2018
Ukončení klasifikace 5. dubna 2019 
Pedagogická rada  9. dubna 2019
Vydání vysvědčení  30. dubna 2019
Zadaní praktické části MZ 1. dubna 2019
Realizace praktické MZ od 1. dubna 2019
do 30. dubna 2019
Písemné práce společné čísti MZ ( ČLJ a AJ ) 10., 11. dubna 2019
Instalace maturitních prací 7. května 2019
Prezentace praktické části MZ  9.,10. května 2019
 
Předání seznamu vybraných literárních děl 29. března 2019
Prezentace maturitních prací veřejnosti  
Didaktické testy společné části 2. května 2019
3. května 2019
Studijní volno žáků 13. května 2019
14. května 2019
15. května 2019
16. května 2019
17. května 2019
Ústní část MZ 20. května 2019
21. května 2019
22. května 2019
Slavnostní vyřazení absolventů 12. června 2019