Maturitní zkoušky 2020

Maturitní zkoušky 2020 - aktuální informace zde

Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, určil ředitel školy nabídku povinných a nepovinných zkoušek, včetně formy, témat a termínů konání těchto zkoušek následovně:

A) Nabídka povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2019/2020 pro jednotlivé obory:

Obor 82-41-M/01 Užitá malba

Předmět   Forma  
Dějiny výtvarné kultury  ústní    témata
Technologie ústní  témata
Praktická zkouška praktická zkouška témata

Obor 82-41-M/04 Průmyslový design

Předmět   Forma  
Dějiny výtvarné kultury  ústní    témata
Technologie ústní  témata
Praktická zkouška praktická zkouška témata

Obor 82-41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných předmětů

Obor 82-51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla

Předmět   Forma  
Dějiny výtvarné kultury  ústní    témata
Technologie ústní  témata
Praktická zkouška praktická zkouška témata

 

B) Termíny profilové části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2019/2020

Konkrétní termíny povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním v souladu s odstavci 3 až 6 § 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb. a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem.

Jarní zkušební období:

Konkrétní termíny zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období zde.

 

C) Další termíny maturitní zkoušky konané ve školním roce 2019/2020

Jarní zkušební období

didaktické testy a písemné práce z CJ a ČLJ viz odkaz Termíny maturitní zkoušky 2020 - jaro.

Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části MZ pro jarní zkušební období roku 2020 viz odkaz Termíny maturitní zkoušky 2020 - jaro.

Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části stanovil ředitel školy, viz odkaz Termíny maturitní zkoušky 2020 - jaro.

 

Podzimní zkušební období

V podzimním zkušebním období se didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky konají v období od 1.9.2020 do 20.9.2020, ústní zkoušky společné části 11.9.2020. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v podzimním zkušebním období určí ministerstvo nejpozději do 1. února 2020. Jednotné zkušební schéma určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna 2020 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v podzimním zkušebním období konají 11. září 2020.

Seznam spádových škol pro písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky 2020 v podzimním zkušebním období zde.

Bližší informace o nové maturitní zkoušce najdete na www.novamaturita.cz.

 

Školní seznam knižních titulů k ústní maturitní zkoušce z ČJL

ČJL: Seznam vybraných knižních titulů - formulář 

Praktická maturitní zkouška - textová část