Termíny MZ 2020 - jarní období

Termíny maturitní zkoušky 2020 - jaro

Jarní zkušební období

Akce Datum
Termín zveřejnění školního seznamu literárních děl 30. září 2019
Podání přihlášky řediteli 2. prosinec 2019
Ukončení klasifikace 6. dubna 2020 
Pedagogická rada  8. dubna 2020
Vydání vysvědčení  30. dubna 2020
Zadaní praktické části MZ 1. dubna 2020
Realizace praktické MZ od 1. dubna 2020
do 30. dubna 2020
Písemné práce společné čísti MZ ( ČLJ a AJ )

8. dubna 2020 - ČJL

30. dubna 2020 - AJ,NJ

Instalace maturitních prací 11. května 2020
Prezentace praktické části MZ  13.,14. května 2020
 
Předání seznamu vybraných literárních děl 27. března 2020
Prezentace maturitních prací veřejnosti od 14. května 2020
Didaktické testy společné části 4. května 2020
5. května 2020
Studijní volno žáků 18. května 2020
19. května 2020
20. května 2020
21. května 2020
22. května 2020
Ústní část MZ od 25. května 2020
do
29. května 2020
Slavnostní vyřazení absolventů X. června 2020