Maturitní zkoušky 2021

Maturitní zkoušky 2021

Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, určil ředitel školy nabídku povinných zkoušek, včetně formy, témat a termínů konání těchto zkoušek následovně:

A) Nabídka povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2020/2021:

 

 

 

B) Termíny profilové části maturitní zkoušky konané ve školním roce 2020/2021

Konkrétní termíny povinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním v souladu s odstavci 3 až 6 § 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb. a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem.

Jarní zkušební období:

Konkrétní termíny zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období zde.

 

C) Další termíny maturitní zkoušky konané ve školním roce 2020/2021

Jarní zkušební období

 

 

 

Podzimní zkušební období

 Konkrétní termíny konání didaktických testů v podzimním zkušebním období určí ministerstvo nejpozději do 1. února 2021.

Jednotné zkušební schéma určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna 2021 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v podzimním zkušebním období konají x. září 2021.

Seznam spádových škol pro písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky 2021 v podzimním zkušebním období zde.

Bližší informace o nové maturitní zkoušce najdete na www.novamaturita.cz.

 

Školní seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z ČJL

Žákovský seznam vybraných literárních děl – formulář

Praktická maturitní zkouška - textová část