Maturitní zkoušky 2021

Legislativní rámec

Maturitní zkoušky konané ve školním roce 2020/2021 se řídí novelou školského zákona č. 284/2020 Sb. a Vyhláškou č. 177/2009 Sb. v platném znění.

I. Zkoušky složené ze společné a profilové části (Pozn.: Podmínkou pro úspěšné vykonání zkoušek z ČJL a AJ je splnění všech 3 částí.)

 

Český jazyk a literatura

 

Didaktický test (společná část)

Termín: stanoví CERMAT

Písemná práce (profilová část)

Termín: 13. dubna 2021

Ústní zkouška (profilová část)

Termín: 24. – 27. května 2021

 

 • připravuje a hodnotí CERMAT
 • hranice úspěšnosti je 44 %
 • hodnocení žáka: uspěl/neuspěl

(tzn. konkrétní výsledek se nezapočítává do výsledné známky)

 

 

 • práci zadává a hodnotí vyučující ČJL
 • žák vybírá 1 ze 4 zadání (s určeným způsobem zpracování)
 • min. rozsah práce je 250 slov
 • max. časový limit na vypracování je 120 minut (žákovi se na žádost dle § 20 odst. 4 věty 3. školského zákona na jeho žádost prodlužuje o 45 minut)
 • žák je hodnocen známkou na základě získaných bodů
 • hodnocení PP tvoří 40 % celkového hodnocení zkušebního předmětu
 • konkrétní kritéria hodnocení zde (ODKAZ bude doplněn)

 

 

 

 

 • žák odevzdá vlastní seznam 20 literárních děl
  (viz Žákovský seznam vybraných literárních děl – formulář) sestavený z aktuálního školního seznamu literárních děl (viz Školní seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z ČJL) dle platných kritérií pro sestavení vlastního seznamu do 31. března (resp. 30. června) 2021 vyučující ČJL
 • u zkoušky žák vybírá 1 z 20 titulů z vlastního seznamu
 • zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s použitím pracovního listu (nově obsahuje zadání ověřující znalosti a dovednosti z oblasti jazyka a slohu)
 • příprava na zkoušku trvá 20 minut, ústní zkoušení max. 15 minut
 • žák je hodnocen známkou na základě získaných bodů
 • hodnocení ÚZ tvoří 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu
 • kritéria hodnocení zde (ODKAZ bude doplněn)

 

Způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky zde (ODKAZ bude doplněn).


 

 

Anglický jazyk

 

Didaktický test (společná část)

Termín: stanoví CERMAT

Písemná práce (profilová část)

Termín: 14. dubna 2021

Ústní zkouška (profilová část)

Termín: 24. – 27. května 2021

 

 • připravuje a hodnotí CERMAT
 • hranice úspěšnosti 44 %
 • hodnocení žáka: uspěl/neuspěl

(tzn. konkrétní výsledek se nezapočítává do výsledné známky)

 

 

 • práci zadává a hodnotí vyučující AJ
 • žák vybírá ze 3 zadání (s určeným způsobem zpracování)
 • min. rozsah práce je 200 slov
 • max. časový limit na vypracování je 100 minut
 • žák je hodnocen známkou na základě získaných bodů
 • hodnocení PP tvoří 40 % celkového hodnocení zkušebního předmětu
 • konkrétní kritéria hodnocení zde (ODKAZ bude doplněn)

 

 

 

 

 • žák vybírá 1 z 20 témat (viz Zkušební okruhy k profilové ústní maturitní zkoušce z předmětu Anglický jazyk)
 • zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s použitím pracovního listu (nově obsahuje zadání ověřující znalost terminologie vztahující se k oboru studia)
 • příprava na zkoušku trvá 20 minut, ústní zkoušení max. 15 minut
 • hodnocení ÚZ tvoří 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu
 • kritéria hodnocení zde (ODKAZ bude doplněn)

 

Způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušky zde (ODKAZ bude doplněn).

 

II. Povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky – forma ústní zkoušky

 

Dějiny výtvarné kultury

 

Ústní zkouška

Termín: 24. – 27. května 2021

 

 • žák vybírá 1 z 23 témat (viz Zkušební okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu Dějiny výtvarné kultury)
 • zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru
 • příprava na zkoušku trvá 15 minut, ústní zkoušení max. 15 minut
 • žák je hodnocen známkou
 • pravidla hodnocení zde 

 

 

 

 

Technologie

 

 

 • žák vybírá 1 z:
 • 20 témat u oboru UM (viz Zkušební okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu Technologie_um)
 • 21 témat u oboru PD (viz Zkušební okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu Technologie_pd)
 • 22 témat u oboru VZSaSO (viz Zkušební okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu Technologie_vzs)
 • 21 témat u oboru UŘZS – MS (viz Zkušební okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu Technologie_urzs-ms)
 • 20 témat u oboru UŘZS – HT (viz Zkušební okruhy k profilové maturitní zkoušce z předmětu Technologie_urzs-ht)
 • zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru
 • příprava na zkoušku trvá 15 minut, ústní zkoušení max. 15 minut
 • žák je hodnocen známkou
 • pravidla hodnocení zde

 

 

 

III. Praktická maturitní zkouška

PMZ bude zahájena 6. 4. 2021 zadáním konkrétních témat (dle jednotlivých studijních oborů). Na realizaci PMZ je určeno období od 6. 4. do 30. 4. 2021, prezentace proběhne 12. a 13. 5. 2021.

Zkouška probíhá formou ústní prezentace výtvarného/uměleckého díla (v podobě výstupu odpovídajícího kritériím daného oboru), které žák vytvořil na zadané téma. Zkouška samotná trvá 15 – 30 minut.

 • kritéria hodnocení zde 
 • textová část PMZ - šablona zde 

 

Podzimní zkušební období

Jednotné zkušební schéma určí Cermat nejpozději do 15. srpna 2021 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v podzimním zkušebním období konají x. září 2021.

Bližší informace o maturitní zkoušce najdete na www.novamaturita.cz.