PRAVIDLA HODNOCENÍ

PRAVIDLA HODNOCENÍ PRAKTICKÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY

Pravidla hodnocení profilové části maturitní zkoušky