Termíny MZ 2021 - jarní období

Termíny maturitní zkoušky 2021 - jaro

Akce Datum
Termín zveřejnění školního seznamu literárních děl 30. září 2020
Podání přihlášky řediteli 1. prosinec 2020
Ukončení klasifikace 8. dubna 2021 
Pedagogická rada  9. dubna 2021
Vydání vysvědčení  30. dubna 2021
Zadaní praktické části MZ 6. dubna 2021
Realizace praktické MZ od 6. dubna 2021
do 30. dubna 2021
Písemné práce profilové části MZ ( ČJL a AJ )

13. dubna 2021 - ČJL

14. dubna 2021 - AJ,NJ

Instalace maturitních prací 10. - 11. května 2021
Prezentace praktické části MZ 12.,13. května 2021
 
Předání seznamu vybraných literárních děl 31. března 2021
Prezentace maturitních prací veřejnosti  
Didaktické testy 3. - 6. května 2021
 
Studijní volno žáků 17. května 2021
18. května 2021
19. května 2021
20. května 2021
21. května 2021
Ústní část MZ od 24. května 2021
do 27. května 2021
 
Slavnostní vyřazení absolventů X. června 2021