Termíny MZ 2021 - jarní období

Termíny maturitní zkoušky 2021 - jaro

Akce Datum
Termín zveřejnění školního seznamu literárních děl 30. září 2020
Podání přihlášky řediteli 1. prosinec 2020
Ukončení klasifikace za 2. pololetí 23. dubna 2021 
Pedagogická rada  26. dubna 2021
Vydání vysvědčení  21. května 2021
Zadaní praktické části MZ 19. dubna 2021
Realizace praktické MZ od 19. dubna 2021
do 14. května 2021
Písemné práce profilové části MZ ( ČJL a AJ ) ZRUŠENO!

13. dubna 2021 - ČJL

14. dubna 2021 - AJ,NJ

Instalace maturitních prací 17. - 18. května 2021
Prezentace praktické části MZ 19. - 20. května 2021
 
Předání seznamu vybraných literárních děl 30. dubna 2021
Prezentace maturitních prací veřejnosti  
Didaktické testy 24. a 25. května 2021
 
Studijní volno žáků od 31. května 2021
do 4. června 2021
Ústní část MZ od 7. června 2021
do 10. června 2021
 
Slavnostní vyřazení absolventů 21. června 2021