Termíny MZ 2022 - jarní období

Termíny maturitní zkoušky 2022 - jaro

Akce Datum
Termín zveřejnění školního seznamu literárních děl 30. září 2021
Podání přihlášky řediteli 1. prosinec 2021
Ukončení klasifikace za 2. pololetí 7. dubna 2022
Pedagogická rada 8. dubna 2022
Vydání vysvědčení 29. dubna 2022
Zadaní praktické části MZ 1. dubna 2022
Realizace praktické MZ od 1. dubna 2022
do 29. dubna 2022
Písemné práce profilové části MZ (ČJL a AJ)

19. dubna 2022 - ČJL

20. dubna 2022 - AJ

Instalace maturitních prací 9. května 2022
Prezentace praktické části MZ 11. - 12. května 2022
Předání seznamu vybraných literárních děl 31. března 2022
Prezentace maturitních prací veřejnosti  
Didaktické testy 2. - 6. května 2022
Studijní volno žáků od 16. května 2022
do 20. května 2022
Ústní část MZ od 23. května 2022
do 27. května 2022
Slavnostní vyřazení absolventů 23. června 2022