Rozvrhy

Rozvrh pro školní rok 2021/2022

verze platná od 1. 9. 2021

Rozvrh 2021-2022 - souhrnný (pdf) 

Jednotlivé rozvrhy a jejich změny žáci a jejich zákonní zástupci zjistí v systému Edookit.