Rozvrhy

Rozvrh pro školní rok 2020/2021

verze platná od 1. 9. 2020

Rozvrh 2020-2021 - souhrnný (pdf) 

Jednotlivé rozvrhy a jejich změny žáci a jejich zákonní zástupci zjistí v systému Edookit.