Termíny JZZ 2019

Písemná jednotná závěrečná zkouška pro obor Sklář

 3. 6. 2019

Praktická jednotná závěrečná zkouška pro obor Sklář

 5. - 7.6. 2019

Ústní jednotná závěrečná zkouška pro obor Sklář

 17. 6. 2019