Termíny JZZ 2020

Písemná jednotná závěrečná zkouška pro obor Sklář

 1. 6. 2020

Praktická jednotná závěrečná zkouška pro obor Sklář

 3. - 5.6. 2020

Ústní jednotná závěrečná zkouška pro obor Sklář

 8. 6. 2020