Termíny JZZ 2021

Písemná jednotná závěrečná zkouška pro obor Sklář

 1. 6. 2021

Praktická jednotná závěrečná zkouška pro obor Sklář

 7. - 11.6. 2021

Ústní jednotná závěrečná zkouška pro obor Sklář

 14. 6. 2021