Termíny JZZ 2022

Písemná jednotná závěrečná zkouška pro obor Sklář

​ 1. 6. 2022

Praktická jednotná závěrečná zkouška pro obor Sklář

 6. - 9. 6.  2022
Volno žáků  10. - 16. 6. 2022

Ústní jednotná závěrečná zkouška pro obor Sklář

 17. 6. 2022

Podzimní termín závěrečné zkoušky

rozhodnuti.pdf

  13. září 2022