Termíny ZZ 2019

Písemná jednotná závěrečná zkouška pro obor sklář

 1.6. 2019

Praktická jednotná závěrečná zkouška pro obor sklář

 5.-7.6. 2019

Ústní jednotná závěrečná zkouška pro obor sklář

 14. - 15.6. 2019