Novinky

20.05.2022

Výtvarné práce žáků

Výtvarné práce žáků oborů Užitá malba a Design skla můžete od 20. května vidět v galerii polévkarny Jako doma ve Valašském Meziříčí. Design skla se prezentuje kolekcí váz, foukaných do dřevěné kůry, plastikou s názvem Moře, hutně tvarované talíře a ženská torza “Božena” od Lukáše Himlara. Užitá malba vystavila práce na téma Gastronomie. K vidění jsou malby technikou oleje a akrylu žáků současné 4.B. Např. Kristýna Juřášková představuje malby historického a současného nádobí a Karolína Vlčková soubor Melouny.
..........................................................
> Nikola Kostková <


 

19.05.2022

Týden odborných dovedností VET FEST Be creativ!

Týden odborných dovedností VET FEST Be creativ!

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí se prezentovala v rámci týdne odborných dovedností na VET FEST Be creativ!, který pořádal Dům zahraniční spolupráce v Praze 17. května 2022. Festival byl zaměřen na účast žáků z uměleckých škol v projektech Erasmus+. Škola prezentovala projekt „Umění spojuje a pomáhá“, který probíhal v letech 2019 – 2022. Zúčastnilo se ho celkem 49 žáků, zaměřen byl na krátkodobé mobility a také na dlouhodobé stáže absolventů škol ErasmusPro. V tomto projektu škola spolupracovala s Historickým muzeem v bulharském Sevlievu, Gustav-Meyer-Schule, Berlín, Německo a s kulturním centrem Dvoreca, Balchik, Bulharsko.


 

10.05.2022

Školní exkurze – VÍDEŇ

Školní exkurze – VÍDEŇ
Na začátku května se žáci naší sklářské školy zúčastnili jednodenní exkurze do hlavního města Rakouska. V nabitém programu zhlédli nejvýznamnější architektonické památky a významné galerie. Za zmínku stojí například výstava „Edvard Munch In Dialogue“ v galerii Albertina nebo stálá expozice v Horním Belvederu.
Petra Mičunková a Josef Divín. 

02.05.2022

Projekt Erasmus+

Projekt Erasmus+ 2017-1-CZ01-KA202-035580 s názvem 

„Česko-slovenská kulturní a umělecká stopa v Bulharsku“ nominován na ocenění

The European Innovative Teaching Award (EITA)

Jeden z projektů Erasmus+ realizovaných Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou Valašské Meziříčí byl Domem zahraniční spolupráce nominován na ocenění za výjimečný přínos učitelů a jejich škol ve vzdělávání a byl vybrán jako příklad dobré praxe v odborném vzdělávání a přípravě.

Evropské ocenění  “European Innovative Teaching Award” (EITA)  je aktivitou Evropské komise s cílem představit veřejnosti ty nejlepší inovativní výukové postupy využité v projektech realizovaných v rámci programu Erasmus+. Cílem této aktivity je ocenit práci škol a jejich učitelů, zdůraznit touto cestou hodnotu evropské spolupráce na poli vzdělávání a podpořit vznikající platformu. Zdroj a další informace naleznete na:

 https://www.dzs.cz/clanek/european-innovative-teaching-award-2022-kriteria-zpusobilosti-vyberu-oceneni

Projekt „Česko-slovenská kulturní a umělecká stopa v Bulharsku“  byl zaměřený na uvědomění si významného přínosu české a slovenské inteligence při budování Bulharského státu na přelomu 19. a 20. století. Během dvouletého období vznikly dva dokumentární filmy, které současné generaci a odborné veřejnosti přiblížili život a dílo architekta Josefa Schnitra a významného publicisty Samuela J. Zacheje. Projektu se účastnili a jednotlivé aktivity realizovali žáci a pedagogové tří škol: Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí, Školy uměleckého priemyslu Trenčín, Slovensko a Nationa high school of stage and film design, Plovdiv, Bulharsko. Další informace o projektu naleznete na:

 https://www.sklarskaskola.cz/projekty-skoly/erasmus/cesko-slovenska-kulturni-stopa-v-bulharsku.html

 

Děkujeme všem, kteří se projektu zúčastnili a pomohli tak projekt úspěšně zrealizovat.

Autorky projektu: Krasimira Kolčeva a Kateřina Hofmannová


 

05.04.2022

Přednáška

Dne 1. 4. navštívila školu RNDr. Michaela Vidláková, přeživší holocaustu. Po přednášce následovala beseda s žáky.