Novinky

10.06.2022

Světové dědictví UNESCO – Praha, Český Krumlov a Telč

Dne 3. června 2022 proběhlo v Černínském paláci v Praze vyhlášení výsledků dětské výtvarné soutěže  „Světové dědictví UNESCO – Praha, Český Krumlov a Telč“, kterou uspořádal Sekretariát České komise pro UNESCO ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Paříži a pařížskou pobočkou agentury CzechTourism. Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská ve Valašském Meziříčí obeslala soutěž pěti vybranými studenty oboru Design skla, pod vedením MgA. Josefa Divína. V kategorii středních škol a gymnázií zvítězil „ náš “ Michal Bekárek s koláží interiérů chrámů všech zmiňovaných měst.

Soutěž se konala u příležitosti letošního  30. výročí zapsání historických center měst Prahy, Českého Krumlova a Telče do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (4. prosince 1992) – šlo o vůbec první památky ČR, zapsané na tento prestižní Seznam. Ideovým záměrem soutěže bylo autorským pohledem účastníka soutěže výtvarně zachytit kulturní dědictví těchto měst, které se váže na jejich historii. Výtvarná soutěž se setkala s velkým zájmem, kdy se sešlo téměř 300 výtvarných prací z celé republiky. Jedenáct vítězů soutěže bylo pozváno ke slavnostnímu převzetí ocenění, které proběhlo dne 3. června 2022  v sídle Sekretariátu České komise pro UNESCO v prostorách Ministerstva zahraničních věcí v Praze (Černínský palác), za účasti předsednictva a dalších zástupců České komise pro UNESCO.Skupinové foto v Černínském paláci v Praze, Michal Bekárek 2.ročník  – pátý zleva v horní řadě


 

07.06.2022

Zlínský Barcamp – podnikání hrou

Skupinka odvážných žáků ze třídy 3.A se rozhodla využít nabídku Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a přihlásila se na diskusní setkání na téma Jak rozvíjet podnikání, podnikavost, iniciativu a kreativitu u žáků středních škol. Akce se konala 3. 6. 2022 v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky s cílem vzbudit v mladých lidech chuť podnikat a realizovat své nápady. Inspirativní program tvořilo představení úspěšných studentských startupů a metody práce s nápadem. Poté následovalo zadání soutěžního úkolu žákům, kteří pod vedením mentorů pracovali na zadaném podnikatelském úkolu a soutěžili o nejlepší podnikatelský záměr v oblasti vzdělávání. Na závěr došlo k prezentaci výsledků jednotlivých týmů, hodnocení a předání cen.

Jsem ráda, že jsme se aktivně zapojili do programu a získali tak cenné zkušenosti z oblasti podnikání.

Dana Kořenková


 

20.05.2022

Výtvarné práce žáků

Výtvarné práce žáků oborů Užitá malba a Design skla můžete od 20. května vidět v galerii polévkarny Jako doma ve Valašském Meziříčí. Design skla se prezentuje kolekcí váz, foukaných do dřevěné kůry, plastikou s názvem Moře, hutně tvarované talíře a ženská torza “Božena” od Lukáše Himlara. Užitá malba vystavila práce na téma Gastronomie. K vidění jsou malby technikou oleje a akrylu žáků současné 4.B. Např. Kristýna Juřášková představuje malby historického a současného nádobí a Karolína Vlčková soubor Melouny.
..........................................................
> Nikola Kostková <


 

19.05.2022

Týden odborných dovedností VET FEST Be creativ!

Týden odborných dovedností VET FEST Be creativ!

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí se prezentovala v rámci týdne odborných dovedností na VET FEST Be creativ!, který pořádal Dům zahraniční spolupráce v Praze 17. května 2022. Festival byl zaměřen na účast žáků z uměleckých škol v projektech Erasmus+. Škola prezentovala projekt „Umění spojuje a pomáhá“, který probíhal v letech 2019 – 2022. Zúčastnilo se ho celkem 49 žáků, zaměřen byl na krátkodobé mobility a také na dlouhodobé stáže absolventů škol ErasmusPro. V tomto projektu škola spolupracovala s Historickým muzeem v bulharském Sevlievu, Gustav-Meyer-Schule, Berlín, Německo a s kulturním centrem Dvoreca, Balchik, Bulharsko.


 

10.05.2022

Školní exkurze – VÍDEŇ

Školní exkurze – VÍDEŇ
Na začátku května se žáci naší sklářské školy zúčastnili jednodenní exkurze do hlavního města Rakouska. V nabitém programu zhlédli nejvýznamnější architektonické památky a významné galerie. Za zmínku stojí například výstava „Edvard Munch In Dialogue“ v galerii Albertina nebo stálá expozice v Horním Belvederu.
Petra Mičunková a Josef Divín.