Novinky

10.06.2020

Uzavření klasifikace a ukončení školního roku 2019/2020

Uzavření klasifikace a ukončení školního roku 2019/2020 – aktualizované informace

Vážení žáci, vážení rodiče,

níže sděluji informace týkající se uzavření klasifikace za 2. pololetí školního roku a ukončení školního roku 2019/2020.

Jak jste již byli informováni, klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude uzavřena v souladu s aktuálně platnou legislativou (vyhláškou 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020) ve středu 24. června 2020.

 

Ukončení školního roku 2019/2020 a předání vysvědčení proběhne formou třídnických hodin v úterý 30. června 2020 dle následujícího harmonogramu (v souladu s aktuálními bezpečnostními a hygienickými opatřeními):

Z informací zveřejněných na stránkách MŠMT dne 15. 6. 2020 vyplývá, že mezi 22. červnem a 30. červnem 2020 je možné, aby školy pořádaly akce, které nejsou vzděláváním, jako například předávání vysvědčení, přičemž těchto akcí se budou moci účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.

 

Třída

Čas, učebna

1.A

7:30 hod., U8

1.B

7:30 hod., U1

1.C

7:30 hod., U6

2.A

7:30 hod., U2

2.B

7:30 hod., U3

2.C

7:30 hod., U7

3.A

7:30 hod., U5

 

Poznámka: Nezapomeňte, prosím, přinést vyplněné a podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ a mějte s sebou ochranu dýchacích cest (roušku apod.). Zletilí žáci mohou prohlášení vyplnit a podepsat ve škole, u nezletilých je nutný podpis zákonného zástupce.

 

Ve Valašském Meziříčí dne 16. 6. 2020

Mgr. Markéta Plšková

zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně

tel.: 605 507 574, e-mail: mplskova@sklarskaskola.cz

 


 

 
05.06.2020

Částečné obnovení možnosti prezenční účasti na vzdělávání

 

Částečné obnovení možnosti prezenční účasti na vzdělávání

Vážené žákyně, vážení žáci a rodiče,

informuji vás, že v souladu s rozhodnutím MŠMT ČR bude na naší škole počínaje
1. 6. 2020 částečně obnovena možnost prezenční výuky, a sice následujícím způsobem:

a) Od 1. 6. 2020 bude žákům v souladu s platnou legislativou umožněna prezenční účast na OV - platí pouze pro žáky 1. C a 2. C.

b) Od 1. 6. 2020 bude všem žákům 1. - 3. ročníků umožněna prezenční účast na konzultacích týkajících se všech forem praktického vyučování (tedy VP, Na, PCv, Fig).

c) Od 8. 6. 2020 bude všem žákům 1. - 3. ročníků umožněna prezenční účast na konzultacích v rámci předmětů teoretické výuky (tedy ČJL, AJ, NJ, DVK, TE, M, F, CH, ON, Kon, TVZ, Pís atd.)

Tyto konzultace můžete využít vždy ve dnech, jež jsou u jednotlivých vyučujících uvedeny v příloze e-mailu (harmonogram konzultačních dnů pedagogů). Na konkrétní den a hodinu je nutné písemně se domluvit s daným vyučujícím prostřednictvím e-mailu.
Prezenční účast ve škole je podmíněna dodržením aktuálně platných hygienických a bezpečnostních opatření, tedy zakrytím dýchacích cest (rouškou) a předložením vyplněného a podepsaného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha e-mailu; čestné prohlášení bude k dispozici ve škole, kde jej mohou zletilí žáci podepsat sami, u žáků nezletilých bude nezbytný podpis zákonného zástupce).

Doufáme, že možnost konzultací využijete nejlepším možným způsobem dle vlastních potřeb.

S pozdravem a přáním klidných dnů

Mgr. Markéta Plšková

zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ .pdf

KONZULTAČNÍ DNY PEDAGOGŮ .pdf 

03.06.2020

SKLO / DESIGN / MALBA - MATURITY 2020


Srdečně zveme na výstavu SKLO / DESIGN / MALBA - MATURITY 2020. Jedná se o výstavu praktických maturit žáků Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí. Výstava začíná 10. 6. v Muzejním a galerijním centru ve VM a potrvá do 5. 7. 2020.

 


 

12.02.2020

Právní vědomí žáků

Do školního preventivního plánu naší školy již každoročně patří návštěva Okresního soudu ve Vsetíně. Cílem akce je prevence rizikového chování žáků a osobní prožitek ze soudního řízení. V pondělí 10. 2. 2020 se žáci zúčastnili jednání s recidivistou, který v době podmínečného odsouzení neodolal dalším krádežím.  Překvapila nás výpověď obžalovaného, který svých činů litoval a bylo mu až do pláče. Měli jsme možnost sledovat celé soudní řízení i s vynesením rozsudku. Součástí akce byl i prostor pro pana soudce, ve kterém žáci pokládali otázky. Dotazy  se týkaly činnosti okresního soudu, žáci se zajímali  o domácí vězení a život ve věznici.

Dana Kořenková, metodička prevence

10.02.2020

Čtvrtek ve znamení předávání

Čtvrteční dopoledne se na naší umprumce neslo v duchu předávání. Výpisy z vysvědčení vystřídala ocenění, ta zase cenné dokumenty a následovaly motivující zážitky, které měly společného jmenovatele – UMĚNÍ.

Do valašskomeziříčského kina přijaly pozvání Zdislava Odstrčilová, místostarostka Valašského Meziříčí, a Vladimíra Malinová, vedoucí Pralinkárny zřízené při zdejší Diakonii, které ocenily vítězky soutěže o „Kreativní návrh pralinkové formy“ Pavlu Pšenicovou a Annu Zbořilovou dělící se o společné první místo. Poděkování za spolupráci bylo místostarostkou směřováno také pedagogovi Josefu Divínovi, jenž se ujal koordinace soutěže na půdě školy.

Aby mohl být naplněn další bod programu, slovo dostaly autorky a realizátorky projektu „Umění spojuje a pomáhá“ Krasimira Kolčeva a Kateřina Hofmannová, která představila aktuální projektovou činnost školy, a na řadu mohlo přijít předávání ECVETů a EUROPASSů z rukou ředitele školy Jiřího Pivovarčíka. Uvedené dokumenty si do svého portfolia mohli založit účastníci projektu, žáci i absolventi školy Adéla Marková, Natálie Lehnertová, Zdeněk Farník, Michaela Kovářová, Kateřina Rusnoková, Tereza Pavlátová, Pavla Pšenicová, Karolína Šacherová, Štěpánka Adámková, Šimon Bolcek, Adriana Drexlerová, Renata Jelínková, Kateřina Mikulová, Sabina Bartasová, Tereza Hambálková, Gabriela Sklenářová a Veronika Olivová.

Následující část dopoledne jednoznačně dokázala, že aktivní účast studentů na projektové činnosti dosáhla svého cíle – účastníky obohatila nejen o nové vědomosti a zkušenosti, ale i dovednosti. To vše demonstroval „tvůrčí tým“ již ukončeného projektu Erasmus+ „Česko-slovenská kulturní a umělecká stopa v Bulharsku“ ve složení Eva Nelly Majerová, Nikita Petřeková, Natálie Dančáková, Štěpánka Adámková, Šimon Bolcek, Adriana Drexlerová, Renata Jelínková a Tereza Hambálková. Štěpánka a Renata svým projevem uvedly vydařený výstup mnohahodinové práce v podobě studentského dokumentu o architektu Josefu Schnitterovi. Snímek potěšil, překvapil i dojal. Vtipnou součástí prezentace dokumentu bylo rovněž předání skleněných „filmových cen“ účastníky projektu jeho autorkám.

Po krátké pauze následovala výživná devadesátiminutovka určená pro fajnšmekry, jimiž studenti umělecké průmyslovky bezesporu jsou, a sice dokumentární film „Sarkofág pro královnu“.

Nezbývá než doufat, že se po čtvrtečním dopoledni všichni přítomní pouze utvrdili v tom, že UMĚNÍ k nám promlouvá – a hodně nahlas!

Čtvrtek 30. 1. 2020

MP