Novinky

21.09.2021

GSVM 2020

Na ŠAH byly odlety další dva páry rukou významných osobností

V rámci slavnostního programu konaného k 20. výročí 1. tavby na školní ateliérové huti proběhlo po dvou letech slavnostní odlévání rukou významných osobností – tentokrát z oblasti literatury a z oblasti vědy. Celou akci sledovaly desítky obdivovatelů skla z řad pedagogů, žáků, ale i vzácných hostů z vedení města Valašské Meziříčí, akademického a vědeckého prostředí či hosté z Bulharska a Rumunska, jež se účastnili souběžně probíhajícího sklářského sympozia a prezentace projektových aktivit v rámci Erasmu+.

Vznikly tak odlitky rukou jedné z nejúspěšnějších spisovatelek současnosti Mgr. Aleny Mornštajnové, jež je autorkou bestsellerů, členkou PEN klubu, laureátkou a nositelkou několika literárních ocenění a překladatelkou.

Volba druhé osobnosti jednohlasně padla na Ing. Milana Hřebíčka, jehož profesní život je spjat s vědeckou, výzkumnou i pedagogickou prací, jejímž společným jmenovatelem je sklo.

fotografie: https://www.sklarskaskola.cz/galerie/foto-galerie/gsvm/gsvm-2020.html


 

06.09.2021

„Od antiky k moderně – materiály, technologie a uchování kulturního dědictví“

V bulharském Kulturním centru Dvoreca, Balchik probíhají aktivity dvou projektů Erasmus+. „Umění spojuje a pomáhá“ je projekt zaměřený na mobility žáků v programu KA102. Krátkodobé stáže se účastní 22 žáků z oborů Užitá malba, Výtvarné zpracování skla a světelných objektů a Průmyslový design a už třetím měsícem zde pobývají také tři absolventky školy na dlouhodobé mobilitě ErasmusPro.

„Od antiky k moderně – materiály, technologie a uchování kulturního dědictví“ je projekt v programu Erasmus+/KA202/Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe. V projektu jsou zapojeny čtyři organizace: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, Kulturní centrum Dvoreca, Balchik, Bulharsko, Muzeum vizuálního umění Galați v Rumunsku a Archeologický institut s muzeem, Sofie, Bulharsko. Kulturní centrum Dvoreca nyní pořádá vzdělávací aktivity pro žáky a pro dospělé účastníky, zaměřené na práci restaurátorů, archeologů a uchování kulturního dědictví pro další generace.