Novinky

13.12.2017

projekt Erasmus+ ČESKO-SLOVENSKÁ KULTURNÍ A UMĚLECKÁ STOPA V BULHARSKU

V prosinci 2017 byl zahájen projekt Erasmus+ ČESKO-SLOVENSKÁ KULTURNÍ A UMĚLECKÁ STOPA V BULHARSKU. Projekt je koncipován na dvouleté období, ve kterém vzniknou dva dokumentární filmy, které současné generaci a odborné veřejnosti přiblíží architekta Josefa Šnitra a slovenského publicistu a spisovatele Samuela J. Zacheje. Na začátku prosince se uskutečnil na SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí mezinárodní meeting, kterého se zúčastnili zástupci dalších škol, které jsou do projektu zapojeny: Stredná umelecká škola Trenčín ze Slovenska a Natsionalna Gimnaziya za stsenichni ekranni izkustva Plovdiv z Bulharska.

 


 

11.12.2017

O tradiční výrobě skla na Valašsku a o jeho současnosti.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1102732990-folklorika/317291310040010-sklarny-na-morave/

O tradiční výrobě skla na Valašsku a o jeho současnosti. Režie D. Hrubá

Se dvěma pamětníky se vydáme do dvou tradičních moravských skláren, které pro region odnepaměti znamenaly zdroj obživy a jejichž výrobky obklopovaly obyvatele v běžném denním životě. V nejstarší moravské sklárně Květná ve Strání se živila jako malérečka skla zpěvačka Vlasta Grycová, ve 140 let staré sklárně Karolinka na Valašsku zase sklář Fero. Oba zavzpomínají, jak práce se sklem probíhala v dobách jejich mládí a co znají z vyprávění starších kolegů. Časem se samozřejmě výroba v obou sklárnách proměnila, ale dnes se díky trendu někteří opět navracejí k tradici a metodám, které pamětníci předávají mladým.

Při natáčení filmu Tehdy spolu se jeho tvůrci v čele s Martou Gerlíkovou Santovjákovou seznámili s tradiční výrobou skla a natočili tak unikátní záběry v dobových kostýmech, které budeme mít k dispozici. Se současností nás propojí mladý designer skla, který vyučuje na sklářské střední průmyslové škole ve Valašském Meziříčí a do souvislostí vše uvede etnografka Alena Kalinová.


 

03.12.2017

Závislost tady a teď

„Závislost tady a teď“ – tak se jmenoval projekt, kterého se zúčastnili žáci třídy 1. A. Páteční dopoledne trávili žáci v bývalém krytu civilní obrany, kde sídlí Kontaktní centrum Klíč. Jedná se o nízkoprahové zařízení určené pro včasnou intervenci, zdravotní a sociální pomoc osobám užívajícím drogy. Žáci zde byli prostřednictvím interaktivní vzdělávací hry vtaženi do modelové situace a pomocí vlastního prožitku přemýšleli o smýšlení drogově závislých. Vedoucí programu pan Dostál odpovídal žákům na jejich otázky, které se týkaly problematiky závislosti. Žáci si prohlédli jednotlivé prostory centra a dozvěděli se i o službách, které jsou poskytovány klientům, např. základní zdravotní ošetření, testování infekčních onemocnění, výměna injekčního náčiní, a celá řada dalších.

Dana Kořenková

Metodik prevence


 

20.11.2017

Exkurze Praha 2017

Exkurze Praha 2017

I letos žáci 4. ročníků zavítali do našeho hlavního města – Prahy. Tradičně měli možnost vidět tamější architektonické poklady - jako jsou Karlův most, chrám sv. Víta, kostel sv. Mikuláše či Pražský hrad. Umělecký zážitek byl doplněn prohlédnutím expozic ve Šternberském a Veletržním paláci i v muzeu českého kubismu – Domu U Černé Matky Boží. Součástí výletu bylo zhlédnutí unikátní výstavy českého impresionismu – Světlo v obrazech v Jízdárně Pražského hradu, či též expozice Krištofa Kintera v Rudolfinu.

Doplnění programu tvořila komentovaná prohlídka Národního divadla, návštěva nově zrekonstruované Werichovy vily a zhlédnutí divadelního představení renesančního dramatika – Mnoho povyku pro nic v divadle Bez zábradlí.