Novinky

02.02.2020

Erasmus+ Česko-slovenská kulturní a umělecká stopa v Bulharsku

Vážení přátelé,  

Dokumentární filmy, které za okamžik uvidíte, jsou výsledkem našeho dvouletého projektu v rámci Erasmus+ Česko-slovenská kulturní a umělecká stopa v Bulharsku.

Do tohoto projektu jsme vstupovali jako absolutní amatéři a začátečníci. Všechno, co jsme v rámci tvorby dokumentu dělali, pro nás bylo něco úplně nového a neznámého. Nebáli jsme se však toto neznámé vnímat jako výzvu a postavit se mu čelem a s chutí naučit se něco nového. Za tyto dva roky jsme se učili sbírat informace, psát scénáře, vytvářet plakáty a pracovat s kamerou. Ze všeho nejvíce jsme se však dozvěděli na vlastní kůži to, že práce dokumentaristy rozhodně není jednoduchá. 

Nebyli jsme to však pouze my, kdo stojí za výsledným filmem. Za touto prací stojí spolupráce slovenské, bulharské a české skupiny, a to nejenom žáků, ale také pedagogů. Vzájemná pomoc při natáčení nás naučila mnohem více, než jen práce dokumentaristy – naučila nás také novým organizačním a sociálním dovednostem, které se nám budou do života rozhodně hodit. 

Chtěli bychom tedy poděkovat naší dvojici, která stála za úplným vznikem tohoto projektu a díky které jsme měli možnost zažít něco takového – naše díky patří Kateřině Hofmannové a Krasimiře Kolčevě, našim dvěma drahým paním učitelkám. 

Milí diváci, doufáme, že na vás osobnosti J. V. Schnittera a Samuela Zacheje zapůsobí stejně silně, jako na nás. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme příjemný zážitek při sledování dokumentů.

 

Za celý filmový štáb

Štěpánka Adámková, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

 

Odkazy na filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=JJBlMIXxBcg

https://www.youtube.com/watch?v=wSM5S6QuCP8


 

31.01.2020

Křížová cesta pro klášterní zahradu v Zašové

Matice zašovská, organizace, která se stará kromě jiného o smysluplné využití areálu bývalého trinitářského kláštera v Zašové, oslovila v loňském roce SUPŠ sklářskou ve Val. Meziříčí s nabídkou malířské zakázky. Jednalo se o namalování 14 zastavení tzv. křížové cesty sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Tohoto úkolu se chopili žáci čtvrtého ročníku oboru užitá malba spolu s pedagogickým vedením. Technikou malby plošnými barvami na skle vytvořil každý dvě varianty výjevu ve formátu 24 x 30 cm. Obrázky budou následně zasazeny do sloupů symbolicky ve tvaru kříže, jež budou vytvořeny z oceli zvané corten. Tento materiál je charakteristický korozní vrstvou, což přispěje výtvarnému vyznění celého díla. Podobu sloupů navrhl akad. arch. Libor Sošťák. V červenci 2020, v rámci tradiční zašovské poutě konané 4. - 5. 7., proběhne představení celého projektu s výstavou maleb, přípravných skic i ukázkou jednoho ze sloupů. Křížová cesta bude instalována v areálu klášterní zahrady v Zašové během léta a podzimu.

Slavnostní předání maleb proběhlo ve škole ve čtvrtek 23. 1. 2020 za účasti starosty Zašové Jiljího Kubrického, ředitele školy Jiřího Pivovarčíka a zástupců Matice zašovské Josefa Krůpy a Jiřího Šimčíka.

Malby vytvořili:
žáci - Štěpánka Adámková, Sabina Bartasová, Šimon Bolcek, Adriana Drexlerová, Sarah Charlotte Grundzová, Tereza Hambálková, Renata Jelínková, Veronika Olivová, Kateřina Pavlíková, Gabriela Sklenářová, Natálie Vrátná
učitelky: Jitka Skočková, Nikola Kostková


 

16.01.2020

Kulturní centrum DKI Dvoreca Balčik

V rámci projektové spolupráce s Kulturním centrem DKI Dvoreca Balčik navštívili školu zaměstnanci centra v čele s ředitelkou Ženi Mihailovou. Po prohlídce budovy školy měli účastníci možnost si vyzkoušet sklářské řemeslo přímo na hutním pracovišti.


 

13.01.2020

SEBEOBRANA

V rámci prevence rizikového chování trénovali „třeťáci“ v pátek 10. 1. 2020“ pod dohledem strážníků Městské Policie Valašské Meziříčí nácvik základních hmatů a chvatů využitelných v různých nebezpečných situacích. Žáci byli poučeni o bezpečné vzdálenosti, ochranných prvcích a přiměřené obraně vůči útočníkům. 

Doufáme, že získané praktické dovednosti nikdy nebudou potřebovat vyzkoušet v reálném životě.

Dana Kořenková

Metodička prevence


 

13.12.2019

PF 2020