Novinky

11.12.2017

O tradiční výrobě skla na Valašsku a o jeho současnosti.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1102732990-folklorika/317291310040010-sklarny-na-morave/

O tradiční výrobě skla na Valašsku a o jeho současnosti. Režie D. Hrubá

Se dvěma pamětníky se vydáme do dvou tradičních moravských skláren, které pro region odnepaměti znamenaly zdroj obživy a jejichž výrobky obklopovaly obyvatele v běžném denním životě. V nejstarší moravské sklárně Květná ve Strání se živila jako malérečka skla zpěvačka Vlasta Grycová, ve 140 let staré sklárně Karolinka na Valašsku zase sklář Fero. Oba zavzpomínají, jak práce se sklem probíhala v dobách jejich mládí a co znají z vyprávění starších kolegů. Časem se samozřejmě výroba v obou sklárnách proměnila, ale dnes se díky trendu někteří opět navracejí k tradici a metodám, které pamětníci předávají mladým.

Při natáčení filmu Tehdy spolu se jeho tvůrci v čele s Martou Gerlíkovou Santovjákovou seznámili s tradiční výrobou skla a natočili tak unikátní záběry v dobových kostýmech, které budeme mít k dispozici. Se současností nás propojí mladý designer skla, který vyučuje na sklářské střední průmyslové škole ve Valašském Meziříčí a do souvislostí vše uvede etnografka Alena Kalinová.


 

03.12.2017

Závislost tady a teď

„Závislost tady a teď“ – tak se jmenoval projekt, kterého se zúčastnili žáci třídy 1. A. Páteční dopoledne trávili žáci v bývalém krytu civilní obrany, kde sídlí Kontaktní centrum Klíč. Jedná se o nízkoprahové zařízení určené pro včasnou intervenci, zdravotní a sociální pomoc osobám užívajícím drogy. Žáci zde byli prostřednictvím interaktivní vzdělávací hry vtaženi do modelové situace a pomocí vlastního prožitku přemýšleli o smýšlení drogově závislých. Vedoucí programu pan Dostál odpovídal žákům na jejich otázky, které se týkaly problematiky závislosti. Žáci si prohlédli jednotlivé prostory centra a dozvěděli se i o službách, které jsou poskytovány klientům, např. základní zdravotní ošetření, testování infekčních onemocnění, výměna injekčního náčiní, a celá řada dalších.

Dana Kořenková

Metodik prevence


 

20.11.2017

Exkurze Praha 2017

Exkurze Praha 2017

I letos žáci 4. ročníků zavítali do našeho hlavního města – Prahy. Tradičně měli možnost vidět tamější architektonické poklady - jako jsou Karlův most, chrám sv. Víta, kostel sv. Mikuláše či Pražský hrad. Umělecký zážitek byl doplněn prohlédnutím expozic ve Šternberském a Veletržním paláci i v muzeu českého kubismu – Domu U Černé Matky Boží. Součástí výletu bylo zhlédnutí unikátní výstavy českého impresionismu – Světlo v obrazech v Jízdárně Pražského hradu, či též expozice Krištofa Kintera v Rudolfinu.

Doplnění programu tvořila komentovaná prohlídka Národního divadla, návštěva nově zrekonstruované Werichovy vily a zhlédnutí divadelního představení renesančního dramatika – Mnoho povyku pro nic v divadle Bez zábradlí.


 

02.10.2017

Erasmus+/Mobilita žáků

Dne 1. 10. 2017 byla zahájená čtrnáctidenní stáž žáků SUPŠ sklářska Valašské Meziříčí v bulharském Balchiku. Stáž probíhá v rámci programu Erasmus+/Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě, pod názvem Umění spojuje - Odborné stáže pro umělecké obory, číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA102-034532.