Novinky

12.02.2020

Právní vědomí žáků

Do školního preventivního plánu naší školy již každoročně patří návštěva Okresního soudu ve Vsetíně. Cílem akce je prevence rizikového chování žáků a osobní prožitek ze soudního řízení. V pondělí 10. 2. 2020 se žáci zúčastnili jednání s recidivistou, který v době podmínečného odsouzení neodolal dalším krádežím.  Překvapila nás výpověď obžalovaného, který svých činů litoval a bylo mu až do pláče. Měli jsme možnost sledovat celé soudní řízení i s vynesením rozsudku. Součástí akce byl i prostor pro pana soudce, ve kterém žáci pokládali otázky. Dotazy  se týkaly činnosti okresního soudu, žáci se zajímali  o domácí vězení a život ve věznici.

Dana Kořenková, metodička prevence

10.02.2020

Čtvrtek ve znamení předávání

Čtvrteční dopoledne se na naší umprumce neslo v duchu předávání. Výpisy z vysvědčení vystřídala ocenění, ta zase cenné dokumenty a následovaly motivující zážitky, které měly společného jmenovatele – UMĚNÍ.

Do valašskomeziříčského kina přijaly pozvání Zdislava Odstrčilová, místostarostka Valašského Meziříčí, a Vladimíra Malinová, vedoucí Pralinkárny zřízené při zdejší Diakonii, které ocenily vítězky soutěže o „Kreativní návrh pralinkové formy“ Pavlu Pšenicovou a Annu Zbořilovou dělící se o společné první místo. Poděkování za spolupráci bylo místostarostkou směřováno také pedagogovi Josefu Divínovi, jenž se ujal koordinace soutěže na půdě školy.

Aby mohl být naplněn další bod programu, slovo dostaly autorky a realizátorky projektu „Umění spojuje a pomáhá“ Krasimira Kolčeva a Kateřina Hofmannová, která představila aktuální projektovou činnost školy, a na řadu mohlo přijít předávání ECVETů a EUROPASSů z rukou ředitele školy Jiřího Pivovarčíka. Uvedené dokumenty si do svého portfolia mohli založit účastníci projektu, žáci i absolventi školy Adéla Marková, Natálie Lehnertová, Zdeněk Farník, Michaela Kovářová, Kateřina Rusnoková, Tereza Pavlátová, Pavla Pšenicová, Karolína Šacherová, Štěpánka Adámková, Šimon Bolcek, Adriana Drexlerová, Renata Jelínková, Kateřina Mikulová, Sabina Bartasová, Tereza Hambálková, Gabriela Sklenářová a Veronika Olivová.

Následující část dopoledne jednoznačně dokázala, že aktivní účast studentů na projektové činnosti dosáhla svého cíle – účastníky obohatila nejen o nové vědomosti a zkušenosti, ale i dovednosti. To vše demonstroval „tvůrčí tým“ již ukončeného projektu Erasmus+ „Česko-slovenská kulturní a umělecká stopa v Bulharsku“ ve složení Eva Nelly Majerová, Nikita Petřeková, Natálie Dančáková, Štěpánka Adámková, Šimon Bolcek, Adriana Drexlerová, Renata Jelínková a Tereza Hambálková. Štěpánka a Renata svým projevem uvedly vydařený výstup mnohahodinové práce v podobě studentského dokumentu o architektu Josefu Schnitterovi. Snímek potěšil, překvapil i dojal. Vtipnou součástí prezentace dokumentu bylo rovněž předání skleněných „filmových cen“ účastníky projektu jeho autorkám.

Po krátké pauze následovala výživná devadesátiminutovka určená pro fajnšmekry, jimiž studenti umělecké průmyslovky bezesporu jsou, a sice dokumentární film „Sarkofág pro královnu“.

Nezbývá než doufat, že se po čtvrtečním dopoledni všichni přítomní pouze utvrdili v tom, že UMĚNÍ k nám promlouvá – a hodně nahlas!

Čtvrtek 30. 1. 2020

MP


 

02.02.2020

Erasmus+ Česko-slovenská kulturní a umělecká stopa v Bulharsku

Vážení přátelé,  

Dokumentární filmy, které za okamžik uvidíte, jsou výsledkem našeho dvouletého projektu v rámci Erasmus+ Česko-slovenská kulturní a umělecká stopa v Bulharsku.

Do tohoto projektu jsme vstupovali jako absolutní amatéři a začátečníci. Všechno, co jsme v rámci tvorby dokumentu dělali, pro nás bylo něco úplně nového a neznámého. Nebáli jsme se však toto neznámé vnímat jako výzvu a postavit se mu čelem a s chutí naučit se něco nového. Za tyto dva roky jsme se učili sbírat informace, psát scénáře, vytvářet plakáty a pracovat s kamerou. Ze všeho nejvíce jsme se však dozvěděli na vlastní kůži to, že práce dokumentaristy rozhodně není jednoduchá. 

Nebyli jsme to však pouze my, kdo stojí za výsledným filmem. Za touto prací stojí spolupráce slovenské, bulharské a české skupiny, a to nejenom žáků, ale také pedagogů. Vzájemná pomoc při natáčení nás naučila mnohem více, než jen práce dokumentaristy – naučila nás také novým organizačním a sociálním dovednostem, které se nám budou do života rozhodně hodit. 

Chtěli bychom tedy poděkovat naší dvojici, která stála za úplným vznikem tohoto projektu a díky které jsme měli možnost zažít něco takového – naše díky patří Kateřině Hofmannové a Krasimiře Kolčevě, našim dvěma drahým paním učitelkám. 

Milí diváci, doufáme, že na vás osobnosti J. V. Schnittera a Samuela Zacheje zapůsobí stejně silně, jako na nás. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme příjemný zážitek při sledování dokumentů.

 

Za celý filmový štáb

Štěpánka Adámková, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

 

Odkazy na filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=JJBlMIXxBcg

https://www.youtube.com/watch?v=wSM5S6QuCP8


 

31.01.2020

Křížová cesta pro klášterní zahradu v Zašové

Matice zašovská, organizace, která se stará kromě jiného o smysluplné využití areálu bývalého trinitářského kláštera v Zašové, oslovila v loňském roce SUPŠ sklářskou ve Val. Meziříčí s nabídkou malířské zakázky. Jednalo se o namalování 14 zastavení tzv. křížové cesty sledující události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. Tohoto úkolu se chopili žáci čtvrtého ročníku oboru užitá malba spolu s pedagogickým vedením. Technikou malby plošnými barvami na skle vytvořil každý dvě varianty výjevu ve formátu 24 x 30 cm. Obrázky budou následně zasazeny do sloupů symbolicky ve tvaru kříže, jež budou vytvořeny z oceli zvané corten. Tento materiál je charakteristický korozní vrstvou, což přispěje výtvarnému vyznění celého díla. Podobu sloupů navrhl akad. arch. Libor Sošťák. V červenci 2020, v rámci tradiční zašovské poutě konané 4. - 5. 7., proběhne představení celého projektu s výstavou maleb, přípravných skic i ukázkou jednoho ze sloupů. Křížová cesta bude instalována v areálu klášterní zahrady v Zašové během léta a podzimu.

Slavnostní předání maleb proběhlo ve škole ve čtvrtek 23. 1. 2020 za účasti starosty Zašové Jiljího Kubrického, ředitele školy Jiřího Pivovarčíka a zástupců Matice zašovské Josefa Krůpy a Jiřího Šimčíka.

Malby vytvořili:
žáci - Štěpánka Adámková, Sabina Bartasová, Šimon Bolcek, Adriana Drexlerová, Sarah Charlotte Grundzová, Tereza Hambálková, Renata Jelínková, Veronika Olivová, Kateřina Pavlíková, Gabriela Sklenářová, Natálie Vrátná
učitelky: Jitka Skočková, Nikola Kostková


 

16.01.2020

Kulturní centrum DKI Dvoreca Balčik

V rámci projektové spolupráce s Kulturním centrem DKI Dvoreca Balčik navštívili školu zaměstnanci centra v čele s ředitelkou Ženi Mihailovou. Po prohlídce budovy školy měli účastníci možnost si vyzkoušet sklářské řemeslo přímo na hutním pracovišti.