Novinky

13.01.2020

SEBEOBRANA

V rámci prevence rizikového chování trénovali „třeťáci“ v pátek 10. 1. 2020“ pod dohledem strážníků Městské Policie Valašské Meziříčí nácvik základních hmatů a chvatů využitelných v různých nebezpečných situacích. Žáci byli poučeni o bezpečné vzdálenosti, ochranných prvcích a přiměřené obraně vůči útočníkům. 

Doufáme, že získané praktické dovednosti nikdy nebudou potřebovat vyzkoušet v reálném životě.

Dana Kořenková

Metodička prevence


 

09.12.2019

„Závislost tady a teď“

V letošním preventivním programu naší školy opět nechyběl projekt, který zabezpečuje Kontaktní centrum Klíč ve Vsetíně.  Tentokrát „prváci“ nemuseli cestovat, protože kontaktní centrum pro uživatele návykových látek bylo nově otevřeno i ve Valašském Meziříčí. První termín návštěvy 22. 11. 2019 byl určen pro žáky třídy 1. B a 1. C. Další akce 6. 12. 2019 se zúčastnili žáci 1. A.

Posláním centra je minimalizovat rizika spojené s užíváním drog, podpora změny rizikového chování klientů a zlepšení kvality jejich života. Příběh, který si žáci sami vymýšlí, a rozvíjí, je umocněn osobním prožitkem vystupováním žáků v jednotlivých rolích.

Dana Kořenková - Metodik prevence


 

19.11.2019

HRA PROTI AIDS

V rámci Týdne zdraví v našem městě se žáci prvních ročníků dne 15. listopadu 2019 zapojili do programu „HRA PROTI AIDS“, který byl zaměřený na prevenci rizikového sexuálního chování mládeže. Skupiny žáků pod vedením lektorů procházely jednotlivá interaktivní stanoviště, kde na ně čekaly názorné ukázky a plnění zajímavých úkolů. Žáci formulovali své názory a také vyjadřovali své postoje a emoce k partnerským vztahům a sexualitě.

Dana Kořenková

Metodik prevence


 

23.10.2019

Ruce ze skla.

Ruce ze skla. Pět někdejších studentů Fakulty technologické v Gottwaldově se v pátek sešlo v minihuti Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí. U příležitosti 30. výročí Sametové revoluce jim sklářský mistr Ondřej Strnadel odlil plastiky jejich rukou. https://www.facebook.com/supssklarska/


 

30.09.2019

Výstava Nový Jičín