Výzva k podání nabídky, zakázka VZ/2018/2/01

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku "SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – oplocení areálu školy"

Číslo zakázky   VZ/2018/2/01