Gabriela Liebelová

MgA. Gabriela Liebelová

Kontakt: gliebelova@sklarskaskola.cz

Studium: 

1992 - 1996

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

Uměleckořemeslné zpracování skla

1997 - 1999 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Doplňující pedagogické studium pro mistry odborné výchovy

2003 - 2006 

Masarykova Univerzita v Brně 

Specializace v pedagogice

2009 - 2011 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Multimedia a design - Průmyslový design

Zaměstnání:

od roku 1996 pedagogog SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí