Irena Pernická

Vzdělání:

2005 – 2007 Universita Palackého Olomouc Pedagogické studium učitelů praktického vyučování – ukončeno závěrečnou zkouškou

2002 – 2005 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí Zušlechťování skla – ukončeno maturitní zkouškou

1974 – 1977 Odborné učiliště sklářské Valašské Meziříčí Malířka – ukončeno závěrečnou zkouškou

Doplňkové vzdělání:

10/2011 – 12/2011 Rekvalifikační kurz - Europen Care Certificate CZ01/14/AY/07 Evropský certifikát v sociální péči - pracovnice v sociálních službách

Praxe:

02/2013 – dosud Diakonie Valašské Meziříčí Pracovnice v sociálních službách – přímá péče

2007 – 06/2011 Dětský domov a základní škola Liptál Vychovatelka

1999 – 2007 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí Učitelka praktického vyučování – malování skla

1977 – 1999 Sklárny Lares Valašské Meziříčí Malířka skla