Zvýhodnění oboru Sklář

SKLÁŘ – finančně podporovaný obor

Obor: 28-58-H/005 Sklář se zaměřením na duté a lisované sklo a technické sklo byl Radou Zlínského kraje v systému „Podpory řemesel v odborném školství“ schválen na rok 2008/2009 jakopodporovaný obor.

 

Výše finanční podpory činí:

1. ročník: 300,- Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 1500,- Kč

2. ročník: 400,- Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 2500,- Kč

3. ročník: 500,- Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 3000,- Kč

 

Jedinou podmínkou vyplacené částky je žádná neomluvená absence v daném měsíci. Žáci tak mohou získat za 3 roky studia 12 000,- Kč, při vyznamenání až 21 000,- Kč. Uvedené informace najdete také na www.zkola.cz nebo www.kr-zlinsky.cz.

 

Vzhledem k nedostatku pracovníků v této profesi se Moravské sklárny Květná s.r.o. rozhodly finančně podporovat přípravu žáků učebního oboru Sklář. Žáci, kteří se budou připravovat pro Moravské sklárny Květná s.r.o. získají:

finanční podporu v hodnotě 1000,- Kč měsíčně

podle hodnocení v odborném výcviku prospěchové stipendium v hodnotě do 500,- Kč

budou-li se v rámci praktického vyučování podílet na produktivní práci v Moravských sklárnách Květná, náleží jim odměna dle § 122 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění platných předpisů.

Nedílnou součástí finanční podpory je i uzavření pracovní smlouvy o zaměstnání mezi Moravskými sklárnami Květná, žákem daného oboru a jeho zákonnými zástupci.

 

V současnosti mají o naše absolventy zájem i další sklářské firmy a ateliérové huti v Rakousku, Německu, Itálii a Norsku.

 

Informace podává: Ing. Jiří Tesař, 605467969jtesar@sklarskaskola.cz