Přijímací řízení 2022

Přijímací řízení se koná v souladu s § 59 až § 62 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění.

Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve střední škole je správním řízením, které se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

A) V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 ředitel školy rozhodl o konání talentové zkoušky v oborech:

     82-41-M/01      Užitá malba

     82-41-M/04      Průmyslový design

     82-41-M/13      Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

     82-51-L/05        Uměleckořemeslné zpracování skla  +  28-58-H/01 Sklář - Výrobce a zušlechťovatel skla

     - kombinovaný obor L0+H poskytující střední vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání H v rámci středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0

 

Přijímací řízení: http://www.zkola.cz

Formuláře přihlášek ke stažení : zdroj www.msmt.cz

 


1. kolo talentových zkoušek je stanoveno na:

termín

    3. a 4. ledna 2022

Uzávěrka přihlášek:  30.11.2021

(Rozhodnutí.pdf)


2. kolo talentových zkoušek je stanoveno na:

termín                  

       X. 3. 2022   

Uzávěrka přihlášek: 

(rozhodnutí.pdf)


3. kolo talentových zkoušek je stanoveno na:

termín

 

Uzávěrka přihlášek: 

(rozhodnutí.pdf)


 

4. kolo talentových zkoušek je stanoveno na: 

 


Uzávěrka přihlášek: 

( rozhodnutí.pdf ) 


5. kolo talentových zkoušek je stanoveno na: 

Uzávěrka přihlášek: 

rozhodnutí.pdf


B) V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 ředitel školy rozhodl (rozhodnutí.pdf) o nekonání přijímací zkoušky v oboru :

     28-58-H/01      Sklář - výrobce a zušlěchťovatel skla  (v rámci kombinovaného oboru L0 + H)

Uzávěrka přihlášek pro I. kolo:

termín 1. březen 2022

Přijímací řízení I.kolo:

termín  

Přijímací řízení II. kolo:  rozhodnuti.pdf

termín:                         

uzávěrka přihlášek:    

Formuláře přihlášek ke stažení :  zdroj www.msmt.cz

 

Kdo může na naší škole studovat?

Na SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí může studovat každý, kdo má rád tvořivou práci a disponuje výtvarným talentem, každý, kdo rád rozvíjí svou fantazii a chce přetvářet takový materiál, jakým je sklo. Proto považujeme za hlavní předpoklad studia na naší škole tvůrčí přístup k materiálu.

Co lze na naší škole studovat?

viz. přehled oborů

Jak nejlépe zvládnout talentové zkoušky a pohovor?

Dobrým krokem k úspěšnému zvládnutí talentových zkoušek je absolvování ZUŠ nebo výtvarných kroužků. Možností je však také absolvování přípravného kurzu k talentovým zkouškám, který probíhá na naší škole vždy od září do prosince, nebo konzultace u našich učitelů výtvarné přípravy.

Jediná překážka na naší škole?

Překážku ve studiu představují onemocnění jako např. astma, atopický ekzém, kožní alergie, epilepsie, která jsou překážkou ve zdravotní způsobilosti.

Na kterých vysokých školách studují naši absolventi?

 • AVU Praha
 • VŠUP Praha
 • FAVU Brno
 • IpUS Ostrava
 • FUUD Ústí nad Labem
 • UTB Zlín
 • VŠCHT Praha
 • VŠVU Bratislava
 • Pedagogické (i filozofické) fakulty v celé ČR
 • Vysoké školy uměleckého zaměření v zahraničí (UK Bratislava)
 • Vyšší odborné školy uměleckého zaměření

Uplatnění nacházejí

viz. uplatnění absolventa