Přijímací řízení

Přijímací řízení se v souladu s § 59 až § 62 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, koná dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění.

Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve střední škole je správním řízením, které se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

A) V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 ředitel školy rozhodl (Rozhodnutí.pdf 187 kB) o konání talentové zkoušky v oborech:

     82-41-M/01      Užitá malba

     82-41-M/04      Průmyslový design

     82-41-M/13      Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

 

Přijímací řízení: http://www.zkola.cz

Formuláře přihlášek ke stažení :(zdroj www.msmt.cz):

Oborů vzdělání s talentovou zkouškou se netýká pilotní ověřování přijímacího řízení s jednotnými testy z Českého jazyka a literatury a Matematiky a její aplikace.


1. kolo talentových zkoušek je stanoveno na:

termín

    3. a 4. ledna 2019

Uzávěrka přihlášek:  30.11.2018

(Rozhodnutí.pdf)

2. kolo talentových zkoušek je stanoveno na:

termín

 15. března 2019

Uzávěrka přihlášek:  5.3.2019

(rozhodnutí.pdf)

3. kolo talentových zkoušek je stanoveno na:

termín

 24. dubna 2019

Uzávěrka přihlášek:  11.4.2019

(rozhodnutí.pdf)


 

Vyhlašuji I. kolo přijímacího řízení

do následujících oborů vzdělání s talentovou zkouškou:

82-41-M/01      Užitá malba

82-41-M/04      Průmyslový design

82-41-M/13      Výtvarné zpracování skla a světelných objektů

 

Uzávěrka přihlášek:

termín 30.11. 2018

Přijímací řízení:

termín 3. a 4. ledna 2019

(Rozhodnutí.pdf)

 


B) V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 ředitel školy rozhodl (Rozhodnutí.pdf) o nekonání přijímací zkoušky v oboru:

     28-58-H/01      Sklář - výrobce a zušlěchťovatel skla

Uzávěrka přihlášek:

termín 1.3. 2019

Přijímací řízení:

termín 24.dubna 2019

(Rozhodnutí.pdf)

 

Formuláře přihlášek ke stažení :(zdroj www.msmt.cz):

 

Kdo může na naší škole studovat?

Na SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí může studovat každý, kdo má rád tvořivou práci a disponuje výtvarným talentem, každý, kdo rád rozvíjí svou fantazii a chce přetvářet takový materiál, jakým je sklo. Proto považujeme za hlavní předpoklad studia na naší škole tvůrčí přístup k materiálu.

Co lze na naší škole studovat?

viz. přehled oborů

Jak nejlépe zvládnout talentové zkoušky a pohovor?

Dobrým krokem k úspěšnému zvládnutí talentových zkoušek je absolvování ZUŠ nebo výtvarných kroužků. Možností je však také absolvování přípravného kurzu k talentovým zkouškám, který probíhá na naší škole vždy od září do prosince, nebo konzultace u našich učitelů výtvarné přípravy.

Jediná překážka na naší škole?

Překážku ve studiu představují onemocnění jako např. astma, atopický ekzém, kožní alergie, epilepsie, která jsou překážkou ve zdravotní způsobilosti.

Na kterých vysokých školách studují naši absolventi?

 • AVU Praha
 • VŠUP Praha
 • FAVU Brno
 • IpUS Ostrava
 • FUUD Ústí nad Labem
 • UTB Zlín
 • VŠCHT Praha
 • VŠVU Bratislava
 • Pedagogické (i filozofické) fakulty v celé ČR
 • Vysoké školy uměleckého zaměření v zahraničí (UK Bratislava)
 • Vyšší odborné školy uměleckého zaměření

Uplatnění nacházejí

viz. uplatnění absolventa