Přípravný kurz k talentovým zkouškám

 Pro všechny obory vzdělávání - Design skla / Užitá malba / Průmyslový design

KDY:  11. 10. – 13. 12. 2018, ve čtvrtky od 15 do 17 hodin

CENA: 10 lekcí - 1000 Kč, platí se hotově na místě

Přihlášku najdete zde. Vyplněnou přihlášku zasílejte na adresu: jskockova@sklarskaskola.cz nebo přineste do školy na první lekci.

Kontakt: MgA. Jitka Skočková, 737 657 700

NÁPLŇ KURZŮ: kresba a malba jednoduchých, později složitějších zátiší, základy perspektivy a kompozice, studijní kresba podle sádrových modelů, konzultace domácích prací.

Kurzy povedou odborní učitelé uměleckých oborů v ateliérech školy (A1 - sklo, A2 - malba, A4 - design).