Leonardo da Vinci - Mobility

V programu Leonardo do Vinci/mobility realizovala SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí v roce 2012/13 projekt s názvem Multikulturní scéna Evropy prizmatem vitráže a v roce 2013/14 Umění na scéně.