Multikulturní scéna Evropy prizmatem vitráže 2012/2013

CZ/12/LLP-LdV/IVT/134203

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí ve spolupráci s bulharskou školou Nacionalna gymnazia za scenični i ekranni izkustva v Plovdivu realizovala v roce 2012/13 projekt s názvem Multikulturní scéna Evropy prizmatem vitráže.

Projekt byl zaměřen na oblast počátečního odborného vzdělávání žáků 3. ročníků oborů užitého umění (Užitá malba, Výtvarné zpracování skla a světelných objektů a Průmyslový design) a jeho cílem bylo rozšířit odborné znalosti z oblasti scénografie a světelného designu.

Důležitým prvkem celého projektu bylo i poznávaní různých kultur, náboženství, tradic a historických souvislostí, což vystihoval název "Multikulturní scéna Evropy prizmatem vitráže". Multikulturní v tomto případě chápeme jako propojení nejen dvou odlišných zemí – Bulharska a České republiky, ale i hledání mnoha inspiračních zdrojů v samotném Plovdivu, v němž se v současnosti odráží i historie mnoha národností a náboženství. Ve městě, kde sídlí škola, dodnes najdeme řeckou, arménskou, tureckou a židovskou menšinu. Plovdiv se dá tak právem nazývat multikulturním městem. Účastníci současně nalézali společné momenty v historii, kultuře, jazyce i psychologii obou států.

Projekt byl zahájen v říjnu 2012 výběrem účastníků. Za obor Užitá malba byly vybrány: Veronika Řezníčková a Ivana Fujdiaková, obor Výtvarné zpracování skla a světelných objektů reprezentovala Kristýna Konečná a Průmyslový design Simona Katolická, Jiří Slovák a Petr Baďura.

V průběhu měsíců listopad 2012 až březen 2013 proběhla jazyková a odborná příprava. V rámci jazykové přípravy si jednotliví účastníci prohloubili komunikační dovednosti. Odborná příprava obsahovala nové poznatky, které nejsou součástí stávajících vzdělávacích programů školy. Lektoři jednotlivých přednášek dbali na průřezová témata v rámci mezipředmětových vztahů. Při přípravě jednotlivých kurzů byl kladen důraz na vliv české kultury na vývoj moderní kulturní scény v Bulharsku (přelom 19. a 20. století).

Odborná stáž se konala v National school of stage and film design, Plovdiv, Bulharsko v termínu 17. 3. - 31. 3. 2013.

Mezinárodní spolupráce mezi oběma institucemi bude pokračovat i nadále. Pro rok 2013-2014 byl schválen k financování další projekt v rámci Leonardo da Vinci-Mobility s názvem Umění na scéně. Bulharská škola je přizvána do plánovaných v rámci oslav 70. výročí založení SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí (2014). 

Autorky projektu: Mgr. Krasimira Kolčeva a Bc. Kateřina Hofmannová