Umění na scéně 2013/2014

Ve školním roce realizovala SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí projekt v rámci Projektu mobility v programu Leonardo da Vinci Národní agentury pro evropské vzdělávací programy s názvem „Umění na scéně“.

Číslo projektu: CZ/13/LLP-LdV/IVT/134245

Umění na scéně je projekt, který byl zaměřen na oblast počátečního odborného vzdělávání žáků 3. ročníků oborů užitého umění (Užitá malba, Výtvarné zpracování skla a Průmyslový design). Cílem projektu bylo rozšířit odborné znalosti z oblasti scénografie, divadelního a filmového make-up a vytváření iluzivních dekorací. V průběhu stáže se žáci seznámili se všemi základními postupy iluzivní malby pro scénické představení. Pracovali na kompletním ztvárnění dané postavy - návrhy a výroba masek, klobouků, kostýmů a make - upu. V praktických dílnách se věnovali také beauty make - upu, filmovému a divadelnímu make-upu, vyráběli silikonové masky (uši, nosy) a imitace poranění.

Důležitým faktorem bylo také propojení již nabytých zkušeností a dovedností z oblasti průmyslového designu, užité malby a sklářských technik do dalšího uměleckého odvětví - divadlo, scénografie a film. Žáci by bez předchozích zkušeností ze studia na SUPŠ sklářské Valašské Meziříčí nemohli odbornou stáž technicky zvládnout - navrhování, práce s materiály, vytváření modelů, malba.

 Získané dovednosti zvyšují odbornou kvalifikaci žáků a umožní jim lepší uplatnění na trhu práce a schopnost integrace v rámci EU. Projekt podporoval také rozvoj komunikačních dovedností v cizím jazyce a nedílnou součástí bylo také poznání reálií a kulturních tradic navštívené země - Bulharsko.

Umění na scéně bylo zahájeno v září 2013, kdy proběhl výběr a příprava účastníků a ukončení bylo v červnu 2014.

Odborná stáž proběhne v National school of stage and film design, Plovdiv, Bulharsko v termínu 7. března - 23. března 2014.  

Projektu se zúčastníli tito žáci:

Užitá malba: Kateřina Zemánková

Výtvarné zpracování skla: Soňa Tvrdá a Kristýna Fišerová

Průmyslový design: Barbora Podešvová, Lucie Gerlová a Petra Blahotová.

Autorky projektu Umění na scéně: Mgr. Krasimira Kolčeva a Bc. Kateřina Hofmannová