Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10/ Schůzka 1. roč. - 26.6. 2024 od 15:00Sklářský den 14.7. 2024 Rožnov pod Radhoštěm

Doporučená literatura

Doporučená literatura ke studiu

S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.

Jan Amos Komenský

 

Český jazyk a literatura

 • Kolektiv autorů: Literatura pro 1. ročník středních škol, Brno: Didaktis (učebnice + pracovní sešit – bude objednáno školou)
 • Kolektiv autorů: Literatura pro 2. ročník středních škol, Brno: Didaktis (učebnice + pracovní sešit – bude objednáno školou)
 • Kolektiv autorů: Literatura pro 3. ročník středních škol, Brno: Didaktis (učebnice + pracovní sešit – bude objednáno školou)
 • Kolektiv autorů: Literatura pro 4. ročník středních škol, Brno: Didaktis (učebnice + pracovní sešit – bude objednáno školou)
 • Kolektiv autorů: Komunikace v českém jazyce pro střední školy, Brno: Didaktis (učebnice – bude objednáno školou)

 

Anglický jazyk

1. a 2. ročník

 • Maturita Solutions the second edition - pre-intermediate
 • SOARS, J. a L.: New Headway Pre-Intermediate Third edition Student´s book with czech wordlist, Oxford University Press, 2007

3. a 4. ročník

 • Maturita Solutions the second edition - intermediate
 • HASTINGS, B., UMIŃSKA, M., CHANDER, D.: Longman Maturita Activator – intenzivní příprava k maturitě – základní obtížnost, Longman, 2009

Učňovské obory

 • Maturita Solutions the second edition - elementary

 Dopuručená literatura :

 • Maturita Activator  Longman
 • Maturita 2019-2020-Didaktis
 • English  Grammar in Use - R. Murphy

2 sešity linkované formát A5 tvrdé desky (na 4 roky)

 Německý jazyk

 • GENAU ! 1 - němčina pro střední odborné školy

Sešit linkovaný formát A5 (na 4 roky)

 Občanská nauka

 • DVOŘÁK, J.: Odmaturuj ze společenských věd, Brno: Didaktis, 2008
 • Kolektiv autorů: Společenské vědy v kostce pro SŠ, Praha: Fragment, 2011
 • Kolektiv autorů: Občanský a společenskovědní základ, Přehled středoškolského učiva,Brno: Computer Press,2009

Fyzika

 • ŠTOLL, I. : Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU, Prometheus

Sešit nelinkovaný formát A4

 Chemie

 • BLAŽEK, J., FABINI, J.: Chemie pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření, Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2005
 • BANÝR, J., BENEŠ, P. a kol.: Chemie pro střední školy / Obecná / Anorganická / Organická / Analytická / Biochemie Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2001

 Ekologie

 • KVASNIČKOVÁ, D.: Základy ekologie, 3. vydání, Praha: Fortuna, 2010

Matematika

Obory s maturitní zkouškou

 • Kolektiv autorů: Matematika pro střední odborná učiliště - 1. - 4. díl, nakl. Didaktis (pracovní učebnice – bude objednáno školou)

Obory se závěrečnou zkouškou

 • CALDA, E.: Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU, 1., 2. a 3. díl, Prometheus

 Informační a komunikační technologie

1. ročník

 • NAVRÁTIL, P., JIŘÍČEK, M.: S počítačem nejen k maturitě – 1. díl, 10. vyd., Kralice na Hané: Computer Media, 2018, http://www.computermedia.cz/
 • NAVRÁTIL, P., JIŘÍČEK, M.: S počítačem nejen k maturitě – 2. díl, 10. vyd., Kralice na Hané: Computer Media, 2018, http://www.computermedia.cz/
 • PŠENČÍKOVÁ, J.: Algoritmizace, 2. vyd., Kralice na Hané: Computer Media, 2009,http://www.computermedia.cz/
 • CHYTIL, B., CHYTIL, J.: Outlook 2007 nejen pro školy, Kralice na Hané: Computer Media, 2010, http://www.computermedia.cz/
 • KLATOVSKÝ, K.: Word 2016 (2019) nejen pro školy, Kralice na Hané: Computer Media, 2016 (2020), http://www.computermedia.cz/

2. ročník

3. ročník

Sešit linkovaný formát A5 tvrdé desky (na 4 roky)

 

Obor Sklář - výrobce a zušlěchťovatel skla

1. ročník

 • NAVRÁTIL, P., JIŘÍČEK, M.: S počítačem nejen k maturitě – 1. díl, 10. vyd., Kralice na Hané: Computer Media, 2018, http://www.computermedia.cz/
 • NAVRÁTIL, P., JIŘÍČEK, M.: S počítačem nejen k maturitě – 2. díl, 10. vyd., Kralice na Hané: Computer Media, 2018, http://www.computermedia.cz/
 • PŠENČÍKOVÁ, J.: Algoritmizace, 2. vyd., Kralice na Hané: Computer Media, 2009, http://www.computermedia.cz/
 • CHYTIL, B., CHYTIL, J.: Outlook 2007 nejen pro školy, Kralice na Hané: Computer Media, 2010, http://www.computermedia.cz/

2. ročník

3. ročník

Sešit linkovaný formát A5 tvrdé desky (na 3 roky)

 Počítačová grafika a multimédia

 • KADAVÝ, D., PÍRKOVÁ, K.: CorelDRAW X4, Podrobná uživatelská příručka, Brno: Computer Press, 2009
 • FAULKNER, A., CHAVEZ, C: Adobe Photoshop CC, Brno: Computer Press, 2016

Ekonomika

 • ŠVARCOVÁ, J. a kol.: Ekonomie - stručný přehled, 2022/2023., Zlín: CEED, 2020, http://www.ceed.cz/
 • ZLÁMAL, J., MENDL, Z.: Ekonomie nejen k maturitě - Obecná ekonomie, 3. vyd., Kralice na Hané: Computer Media, 2010, http://www.computermedia.cz/
 • ZLÁMAL, J., MENDL, Z.: Ekonomie nejen k maturitě - Ekonomika podniku, 2. vyd., Kralice na Hané: Computer Media, 2009, http://www.computermedia.cz/
 • MOUDRÝ, M.: Základy marketingu 1.  (studentská), 1. vyd., Kralice na Hané: Computer Media, 2008, http://www.computermedia.cz/
 • MOUDRÝ, M.: Základy marketingu 2.  (studentská), 1. vyd., Kralice na Hané: Computer Media, 2008, http://www.computermedia.cz/
 • ZLÁMAL, J., BAČÍK, P., BELLOVÁ, J.: Management pro střední školy, 1. vyd., Kralice na Hané: Computer Media, 2011, http://www.computermedia.cz/

Sešit linkovaný formát A4

 Dějiny výtvarné kultury

 • ODEHNALOVÁ, A.: Vybrané kapitoly z dějin kultury: Od pravěku do počátku 19. století, Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2005
 • ODEHNALOVÁ, A.: Vybrané kapitoly z dějin kultury XX. století, Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2001
 • MRÁZ, B.: Dějiny výtvarné kultury, 1. - 4. díl, Praha: Idea servis, 2011 - 2017
 • VÁVRA, J.: Od impresionismu k postmoderně (Dějiny vizuálního umění), Olomouc, Nakladatelství Olomouc, s.r.o., 2001
 • PIJOAN, J.: Dějiny umění, 1. - 12. díl, Praha 5: Euromedia Group, a. s. – Odeon, 1977 - 2000

Sešit linkovaný formát A4 tvrdé desky

 

Tvaroznalství

 • VONDRUŠKA, V.: Sklářství, Praha: Grada Publishing, a.s., 2002

Sešit linkovaný formát A4

 

Písmo

 • BOWEN, A..: Kaligrafie, Praha: Reader´s Digest Výběr, 2005
 • CLEMINSON, R.: Velká kniha kaligrafie, Praha: Slovart, 2008
 • LANZ, B., NĚMEČEK, Z.: Písmo v propagaci, Praha: Merkur, 1974
 • MEHIGANOVÁ, J., NOBLEOVÁ, M.: Kaligrafie a iluminace, Praha: Metafora, 2010

 

Technologie - užitá malba

 • HÉGR, M. Technika malířského umění, Praha: Umělecká beseda, 1941
 • LOSOS, L. Techniky malby, Praha: Aventinum, 1994.
 • SLÁNSKÝ, B. Technika v malířské tvorbě (malířský a restaurátorský materiál), Praha: SNTL, 1976.

 

Technologie skla

 • PETRÁŠOVÁ, H.: Technologie skla
 • CABEJŠEK, M.: Zušlechťování skla
 • SKLÁŘSKÝ PRŮMYSL, J. Gryc, 1995
 • FOUKAČ DUTÉHO SKLA,  Sv. Dvořák a kol., 1972
 • SKLÁŘSKÉ STROJE, J. Hlaváček, 1970

Sešit nelinkovaný formát A4

 Konstrukce

 • HOLOUBEK, Z., LEINVEBER, J., ŠVERCL, J.: Technické kreslení pro SOU, OU, UŠ, Praha: SNTL, 1989
 • ZELENÝ, J.: Stavba strojů – strojní součásti Učebnice pro střední průmyslové školy, Brno: Computer Press, 2000, http://www.computerpress.cz/

Sešit nelinkovaný formát A4

 Technické kreslení / Odborné kreslení

 • HOLOUBEK, Z., LEINVEBER, J., ŠVERCL, J.: Technické kreslení pro SOU, OU, UŠ, Praha: SNTL, 1989

Pomůcky:   

10 ks tvrdý výkres formátu A4

2 pravítka (jedno z nich musí být s ryskou)

kružítko

centropen tenký - DOCUMENT

2 tužky (pentelka s tuhou tvrdosti 2, tužka obyčejná s tuhou tvrdosti 1)

 

Sklářské materiály

 • BLUMENTRIT, J.: Sklářské materiály

Sešit nelinkovaný formát A4

 

Strojnictví a základy fyziky

 • ŠTOLL, I. : Fyzika, Prometheus
 • ZELENÝ, J.: Stavba strojů, strojní součásti

Sešit nelinkovaný formát A4