Dny otevřených dveří

Dveře školy, ateliérů, školní sklářské huti a všech ostatních prostor, v nichž probíhá výuka, budou zájemcům otevřeny ve dnech:

 

11.10. 2019 od 8:00 - 16:00 hodin

 

8. 11. 2019 od  8:00 - 16:00 hodin

 

9. 11. 2019 od  8:00 - 12:00 hodin 

 

17. 01. 2020 od 8:00 - 16:00 hodin

 

 

Přijměte naše pozvání a přijďte okusit atmosféru umělecké školy a dovědět se více o nabízených studijních oborech, jejich náplni, ale i podmínkách přijetí na školu či možnostech dalšího studia a uplatnění absolventů.

Na Vaši návštěvu se těší vedení školy, výchovná poradkyně, vedoucí ateliérů a ostatní pedagogové i žáci, kteří Vás školou rádi provedou!

Dny otevřených dveří 2019 (.pdf)