GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Milena Serafinová, kontakt: poverenec.oou@sklarskaskola.cz

 

Systém zpracování a ochrany osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování