Termín odevzdání přihlášek ke studiu do 30. 11. 2022 !

GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Milena Serafinová, kontakt: poverenec.oou@sklarskaskola.cz

 Systém zpracování a ochrany osobních údajů

Záznamy o činnostech zpracování

Informace o zpracování OÚ - testování

Záznam o činnosti zpracování - testování a další evidence (COVID-19)