Den otevřených dveří 8. 3. 2024V roce 2024 oslaví škola 80. výročí založení !!!Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Ubytování žáků

Ubytování žáků školy zajišťuje Domov mládeže Integrované střední školy – Centrum odborné přípravy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky ve Valašském Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí. Tiskopis pro podání přihlášky naleznete na webových stránkách školy https://www.isscopvm.cz/domov-mladeze.

Kontaktní osoba: Michaela Zgabajová, telefon: 724 995 372, 739 739 266, e-mail: mzgabajova@isscopvm.cz