Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10

Ubytování žáků

Ubytování žáků školy zajišťuje Domov mládeže Integrované střední školy – Centrum odborné přípravy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky ve Valašském Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí. Tiskopis pro podání přihlášky naleznete na webových stránkách školy https://www.isscopvm.cz/domov-mladeze.

Kontaktní osoba: Michaela Zgabajová, telefon: 724 995 372, 739 739 266, e-mail: mzgabajova@isscopvm.cz