Termín odevzdání přihlášek ke studiu do 30. 11. 2022 !

Vedení školy

Jméno:

 Funkce: Odkaz na e-mail 
Mgr. Jiří Pivovarčík

 ředitel školy, statutární orgán

reditel@sklarskaskola.cz

jpivovarcik@sklarskaskola.cz

Ing. Jiří Tesař zástupce ředitele, zástupce statutárního orgánu jtesar@sklarskaskola.cz
Mgr. Markéta Plšková zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně mplskova@sklarskaskola.cz
Ing. Šnevajs Radomír  vedoucí ekonomického oddělení rsnevajs@sklarskaskola.cz