SKLÁŘSKÉ KOUZLENÍ  v zámku Kinských - 27.dubna 2024 / MEZIŘÍČSKÁ MUZEJNÍ NOC 31.5.2024Třídní schůzky 15.04.2024 15:00-16:30Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Strukturované informace

Strukturované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Č. Označení a uvozovací text 

Obsah položky

1. Název Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí
2. Důvod a způsob založení školská právnická osoba zřízená zřizovací listinou dle zákona č. 561/2004 Sb., zapsána do rejstříku škol a školských zařízení
hlavní činností je poskytování vzdělávání
zřizovatelem je Zlínský kraj
3.

Organizační struktura

organizační a funkční schéma

4.

Kontaktní spojení:

Milena Serafinová - asistentka ředitele
Kontaktní poštovní adresa

Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01  Valašské Meziříčí

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Sklářská 603/8, Krásno nad Bečvou, 757 01  Valašské Meziříčí

Úřední hodiny
pondělí 9:00 - 10:00 / 12:00 - 12:30
úterý 9:00 - 10:00 / 12:00 - 12:30
středa 9:00 - 10.00
čtvrtek 9:00 - 10:00 / 12:00 - 12:30
pátek

9:00 - 10.00

Telefonní čísla

571 621 466, 571 613 203, 605 111 573

Datová schránka usrxkrm
Adresa internetové stránky www.sklarskaskola.cz
Adresa e-podatelny

kancelar@sklarskaskola.cz

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka, a.s., pobočka Valašské Meziříčí, 
č.ú.: 24332851/0100

6. 00845060
7. DIČ CZ-00845060