Investiční záměry

PŘÍSTAVBA STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ ŠKOLY SKLÁŘSKÉ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Název projektu SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí – přístavba odborných učeben a stavební úpravy budovy č. p. 603
Registrační číslo projektu CZ.1.12/2.2.00/41.01987
Dotační titul Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava
Příjemce Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí
Náklady projektu  18.383.081,38 Kč
Dotace projektu 13.958.313,20 Kč
Doba realizace 19.11.2013 – 30.06.2015

  

 Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek pro vzdělávání na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Valašské Meziříčí, přičemž v rámci projektu byla postavena nová přístavba ke stávající budově školy č. p. 603. Díky této investici bude možno přestěhovat odborné učebny, které se nachází v nevyhovující výškové budově. Přístavbou nového objektu, jenž je bezbariérový, umožňuje škole přijímat ke studiu také žáky s tělesným postižením.

Hlavním cílem projektu je zajištění nových adekvátních prostor pro vzdělávání a tím dosažení vyšší atraktivity a kvality života ve městě Valašské Meziříčí.  Provoz v nových prostorách bude zahájen od září 2015.  Atrium bude využito k výuce a prezentaci výtvarných prací žáků veřejnosti, v nových prostorách bude probíhat výuka cizích jazyků, technologie, chemie a ekologie, ICT, navíc vznikla nová víceúčelová učebna odborných předmětů s výstavní plochou a depozit maturitních a klauzurních prací pro všechny obory užitého umění.

Realizací projektu došlo ke zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů školy, k vytvoření podmínek pro zvyšování odborné úrovně a profesní kvalifikace žáků, k integraci zdravotně postižených uchazečů o střední odborné vzdělávání v uměleckořemeslných a výtvarných oborech, k zatraktivnění vzdělávacích oborů školy a soustředění veškeré teoretické a části praktické výuky do jedné budovy.

Benefit žádosti: Benefit investičního záměru (244,41 kB  PDF)

Harmonogram: Harmonogram realizace projektu (aktivit) (143 kB  PDF)

Média:

Tisková zpráva

Důležité odkazy: 

Projektová žádost             

Harmonogram projektu          

Fotogalerie:

1. Záznam stavební činosti

2. Nový stav

3. Slavnostní otevření

Prezentace objemové studie