Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků, vice ZDEVýstava KLENOTY v muzeu Kroměřížska potrvá do 18. 6. 2023, více k výstavě ZDE.Nová školní prodejna skla zahájila provoz !

Argumenty pro sklářské řemeslo

Argumenty pro řemeslo:

Budoucí absolventi vzdělávacího oboru Uměleckořemeslné zpracování skla a Sklář - výrobce a zuštechťovatel skla najdou uplatnění ve sklárnách na území ČR, v uměleckých ateliérových studiích a firmách zpracovávající sklo.

Kdo projeví zájem a schopnost, najde v rámci řemesla uplatnění kdekoliv v Evropě.

Sklářské řemeslo je dobrý základ uměleckého vyjádření.

Úspěšní absolventi učebního oboru mohou pokračovat v maturitním studiu na naší škole.

Absolventi maturitních oborů mohou pokračovat ve studiu na uměleckých vysokých školách a pedagogických fakultách. 

Získání kvalifikace v nově otevřeném zaměření Výroba a zpracování plochého skla.

Získání praxe v zušlechtění velkoformátových plochých skel, pískování, sítotiskem, a digitálním tiskem.

Možnost odborné praxe a uplatnění v nejlepších sklářských firmách v ČR.