Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10

Sklářské sympozium - GSVM

Sklářské sympozium GSVM 2022 probehlo ve dnech 24. - 25. listopadu 2022 na SUPŠ sklářské ve Valašském Meziříčí, více na www.gsvm.cz.


GSVM 2020 proběhlo z důvodu mimořádných opatření KHS Zlín na podzim roku 2021. Více informací v sekci Fotogalerie a na GSVM 2020.


SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM - GSVM 2018

V rámci akce 3.ročník mezinárodního sklářského sympózia GSVM 2018 pořádaného ve dnech 11. - 12.6.2018 Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou Valašské Meziříčí  budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí  nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Podrobnější informace o účastnících, program a fotogalerii naleznete zde.

  


SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM - GSVM 2016

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí uspořádala 11. a 12. 11. 2016 druhý ročník sklářského sympozia GSVM 2016. Ve školní ateliérové huti vytvořilo svá umělecká díla šest sklářských výtvarníků z řad profesionálů i studentů vysokých škol. Akci obohatily odborné přednášky zaměřené na umění a kulturu spisovatelky PhDr. Aleny Ježkové, ak. mal. Zdeňka Lhotského a historičky umění Mgr. Kamily Valouškové.

Akce se konala za finanční podpory Domu zahraniční spolupráce jako Den odborných dovedností v rámci Evropského týdne odborných dovedností.

Podrobnější informace o účastnících, program a fotogalerii naleznete zde.

   


SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM - GSVM 2014

Podrobnější informace o účastnících, program a fotogalerii naleznete zde.