Krátkodobá stáž

Krátkodobé stáže pro žáky uměleckých a učňovských oborů proběhly v termínu 21. října - 3. listopadu.