Den otevřených dveří 8. 3. 2024V roce 2024 oslaví škola 80. výročí založení !!!Ruční výroba skla na seznamu UNESCO !

Krátkodobá stáž

Krátkodobé stáže pro žáky uměleckých a učňovských oborů proběhly v termínu 21. října - 3. listopadu. Projektu se zúčastnilo celkem 21 žáků z oborů Průmyslový design, Užitá malba, Výtvarné zpracování skla a učňovského oboru Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla. Stáže byly oborově zaměřeny na navrhování městského mobiliáře, muzejní práci a přípravu expozice a navrhování upomínkového předmětu ze skla. Organizovala kulturní instituce Darjaven Kulturen Institut "Kulturen Centar" Dvoreca v bulharském Balchiku.

Napsali o nás: Valašský denník a Zpravodaj města Valašské Meziříčí

Reportáže z bulharských médií: 24CHASA, FocusNews, BTA, DARIKNEWS, TV Dobrich