Od antiky k moderně - materiály, technologie a uchování kulturního dědictví

Projekt s názvem "Od antiky k moderně - materiály, technologie a uchování kulturního dědictví" spojuje tři země Evropské unie - Česko, Bulharsko a Rumunsko. Nápad na společný projekt vznikl ve spolupráci se Státním kulturním institutem "Kulturní centrum Dvoreca" (DKI KC "Dvoreca") v bulharském Balchiku. Díky jeho kontaktům jsme získali další prestižní instituce a to Národní archeologický institut s muzeem při bulharské akademii věd (NAIM-BAN) v Sofii v Bulharsku a Muzeum vizuálního umění (MAV) v Galati v Rumunsku.
DKI KC "Dvoreca" v Balchiku se jako kulturní instituce zabývá zachováním a propagací evropského kulturního dědictví; NAIM-BAN v Sofii disponuje bohatou sbírkou řeckého, římského a thráckého užitého umění a odborníky, kteří se specializují na technologie a materiály; MAV v Galati vlastní unikátní sbírku umění 20. století, a její kurátoři jsou odborníci na materiály současného umění; SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí vede žáky k využívání rozmanitých materiálů ve vlastní tvorbě a vzdělává je v oblastí kultury a umění. Propojením všech zúčastněných institucí se naplní hlavní priority projektu, a to sociální a vzdělávací hodnota Evropského kulturního dědictví a prohloubení a posílení klíčových kompetencí v odborném vzdělávání. Posílí se také rozvoj a spolupráce mezi uměleckými institucemi v EU.
Do projektu bude zapojeno celkem 18 účastníků. Za SUPŠ sklářskou VM se projektu zúčastní celkem 12 osob - 2 pedagogové, kteří jsou účastnící projektu a zároveň jsou doprovodnými osobami pro 10 žáků. Ti budou vybráni ze 2. ročníků uměleckých maturitních oborů. Ze zapojených partnerských organizací ze zúčastní vždy 2 odborníci, kteří povedou jednotlivé aktivity.
Během projektu proběhnou čtyři mezinárodní vzdělávací aktivity na všech pracovištích. První aktivita proběhne na NAIM-BAN, Sofie, BG a bude se věnovat antickým materiálům a technologiím. Druhá aktivita je naplánovaná v MAV, Galati, RO a je zaměřena na moderní materiály a přístupy v umělecké tvorbě. Další aktivita je zaměřena na zachování, restaurování a propagaci kulturního dědictví a bude se konat v DKI KC "Dvoreca", Balchik, BG. Poslední aktivita proběhne v SUPŠ sklářské VM, ČR, kde se budou prezentovat výstupy předchozích aktivit na pořádané konferenci, která bude mít dopad nejen na účastníky projektu, ale také na všechny pedagogy a žáky školy, odbornou i laickou veřejnost.
Projekt bude řízen metodou transparentnosti a vzájemné důvěry mezi partnery. Dopad spatřujeme hlavně ve spojení odborníků z různých typů kulturních institucí a pedagogů a žáků školy z třech států Evropské unie, vzájemné poznávání států, kultury a přístupů k práci v oblasti umění a používání rozmanitých materiálů. Pro žáky očekáváme zlepšení studijních výsledků, osobnostní rozvoj a motivaci k celoživotnímu učení, a posílení odborných kompetencí.
Přidanou hodnotu a dlouhodobý přínos projektu vidíme ve vytvoření studijních materiálů, které budou k dispozici pro další umělecké školy a pro veřejnost na zřízených webových stránkách. Tímto se zabezpečí udržitelnost projektu po jeho ukončení.  

Autorky projektu: Krasimira Kolčeva a Kateřina Hofmannová

Přihláška ke stažení zde