Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10/ Schůzka 1. roč. - 26.6. 2024 od 15:00Sklářský den 14.7. 2024 Rožnov pod Radhoštěm

Uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa

Absolventi studijního oboru nacházejí uplatnění jako kvalifikovaní odborníci v oblasti malířské tvorby, návrhářství, barevných řešení interiérů, realizace maleb v architektuře, náročných propagačních a scénických maleb, provádění malířských restaurátorských prací a konzervování interiérových maleb.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách, zejména školách s výtvarným zaměřením.

Akademie výtvarných umění v Praze www.avu.cz

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze www.umprum.cz

Fakulta výtvarných umění - Vysoké učení technické v Brně www.ffa.vutbr.cz

Fakulta umění - Ostravská univerzita v Ostravě www.fu.osu.cz

Fakulta sociálních studií – Ostravská univerzita v Ostravě www.fss.osu.cz

Fakulta pedagogická - Univerzita Palackého v Olomouci www.pdf.upol.cz

Fakulta restaurování v Litomyšli - Univerzita Pardubice www.upce.cz

Pedagogická fakulta - Masarykova univerzita v Brně www.ped.muni.cz

Filozofická fakulta Masarykova univerzita v Brně www.phil.muni.cz

Fakulta multimediálních komunikací - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Absolventi mohou najít uplatnění v různých odvětvích umělecké tvorby:

- volná umělecká tvorba

- knižní ilustrace

- tvorba animovaných filmů

- navrhování interiérů

- realizace nástěnných obrazů v architektuře

- práce v reklamním průmyslu

- grafický design

- výstavnická činnost v muzeích a galeriích

- kulturně-výchovná činnost - lektor výtvarných aktivit v muzeích a galeriích

- aranžérství

- navrhování textilu

- návrhy a realizace divadelních dekorací