Virtuální prohlídka školy

Řemeslo

Od školního roku 2022/2023 bude možné studovat kombinovaně obor vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání H (Sklář) v rámci středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0 (čtyřleté studium oboru Uměleckořemeslné zpracování skla).

kombinovaný obor L0+H

Uměleckořemeslné zpracování skla + Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla  

Kód a název vzdělávacího programu: 82-51-L/05  Uměleckořemeslné zpracování skla

  • HUTNÍ TVAROVÁNÍ SKLA
  • UMĚLECKÁ MALBA SKLA
  • UMĚLECKÁ VITRÁŽ A MOZAIKA
  • BROUŠENÉ A RYTÉ SKLO
  • SKLENĚNÝ ŠPERK A MODNÍ DOPLŇKY

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem (H), střední vzdělání s maturitní zkouškou (L0)

Délka a forma vzdělávání: 3 roky v denní formě (H), 4 roky v denní formě (L0)

 - kombinovaný obor L0+H poskytující střední vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání H v rámci středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0


V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 ředitel školy rozhodl o konání talentové zkoušky v oborech (rozhodnuti.pdf) :

82-51-L/05        Uměleckořemeslné zpracování skla  +  28-58-H/01 Sklář - Výrobce a zušlechťovatel skla

1. kolo talentových zkoušek je stanoveno na:

termín

    3. a 4. ledna 2023

náhradní termín

20. 1. 2023

Uzávěrka přihlášek:  30.11.2022

(Rozhodnutí.pdf)


2. kolo talentových zkoušek je stanoveno na:

termín                  

       X. 3. 2023  

Uzávěrka přihlášek: do X. 3. 2023

Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla - samostatný obor

(aktuálně lze studovat pouze v rámci kombinovaného oboru L0+H, nikoliv samostatně)

Kód a název vzdělávacího programu: 28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání: 3 roky v denní formě vzdělávání

Uměleckořemeslné zpracování skla - samostatný obor

(aktuálně lze studovat pouze v rámci kombinovaného oboru L0+H, nikoliv samostatně)

Kód a název vzdělávacího programu: 82-51-L/05  Uměleckořemeslné zpracování skla

  • HUTNÍ TVAROVÁNÍ SKLA
  • UMĚLECKÁ MALBA SKLA
  • UMĚLECKÁ VITRÁŽ A MOZAIKA
  • BROUŠENÉ A RYTÉ SKLO
  • SKLENĚNÝ ŠPERK A MODNÍ DOPLŇKY

Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka vzdělávacího programu a forma studia: 4 roky, denní studium