Výstava MEZI SKLEM k 80. výročí od 27.4. do 25.8. 2024 !Výstava v jeskyních Teplice n.B. od 27.6. do 31.10

Termíny MZ 2024 - jarní období

Termíny maturitní zkoušky 2024 - jaro

Akce Datum
Termín zveřejnění školního seznamu literárních děl 30. září 2023
Podání přihlášky řediteli 1. prosinec 2023
Ukončení klasifikace za 2. pololetí 12. dubna 2024
Pedagogická rada 15. dubna 2024
Vydání vysvědčení 30. dubna 2024
Zadaní praktické části MZ 2. dubna 2024
Realizace praktické MZ od 2. dubna 2024
do 30. dubna 2024
Písemné práce profilové části MZ (ČJL a AJ)

22. dubna 2024 - ČJL

23. dubna 2024 - AJ

Instalace maturitních prací 7. května 2024
Prezentace praktické části MZ 9. - 10. května 2024
Předání seznamu vybraných literárních děl 31. března 2024
Prezentace maturitních prací veřejnosti  
Didaktické testy 2.-3. května 2024
Studijní volno žáků od 13. května 2024
do 17. května 2024
Ústní část MZ od 20. května 2024
do 24. května 2024
Slavnostní vyřazení absolventů 17. června 2024